Hoe veilig ben ik in het ziekenhuis?

Macht en onmacht in Humans De publieke tribune

Zondag 16 februari, 22.55-23.46 uur op NPO 2 Herhaling zaterdag 22 februari om 10.50 uur op NPO 2

Humans publieke tribune komt ditmaal vanuit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In het publiek onder anderen patiënten, artsen, onderzoekers, onderwijsgevenden, een hoogleraar patiëntveiligheid, verpleegkundigen, een bedrijfsarts en de voorzitter van CNV Zorg & Welzijn. Zij leggen hun persoonlijke verhalen en vragen voor aan Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. En op basis van hun persoonlijke ervaringen dragen zij mogelijke oplossingen aan.

Pijnlijke keuzes

Bij nood of ziekte wil je voor hulp op het ziekenhuis kunnen vertrouwen, maar de huidige situatie vraagt soms om pijnlijke keuzes. Moet je accepteren dat de operatie van je kind niet doorgaat ook al was je er al helemaal op voorbereid, omdat het redden van een ander kinderleven voor gaat? Wat is er nodig om als ziekenhuis goede zorg voor patiënten én personeel nu en in de toekomst te waarborgen?

Graag een antwoord

Op deze en andere prangende vragen wil de presentator van het Human-programma De publieke tribune Coen Verbraak graag een antwoord. Aan hem de taak om de wereld van Ernst Kuipers – sinds een paar jaar ‘s lands meest invloedrijke netwerker in de wereld van de zorg – met die van de publieke tribune te confronteren. Niet voor een klassiek debat, geen zwart-wit, hij doet een poging om tot een echt gesprek te komen, tot een zoektocht naar waardevolle inzichten en – wie weet – oplossingen.

Over De publieke tribune

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in Humans De publieke tribune nemen burgers juist het woord. Vanaf zondag 12 januari 2020 trekt Human acht weken lang met De publieke tribune het land in. Op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen. Onder leiding van presentator Coen Verbraak vertellen betrokken burgers ter plaatse over hun persoonlijke ervaringen, opgedaan in het leven van alledag.

Niet hun meningen of opvattingen zijn leidend in het gesprek, het is hun ervaringsdeskundigheid waar het om gaat. Op grond daarvan bevragen zij bestuurders, in de hoop om hen aan het denken te zetten over de mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?

Foto: gemaakt door Anna van Kooij

Bron: Human