Coronavirus (SARS-CoV-2) treft Italië

0
889

PREPARE heeft reactiemodus 2 geactiveerd

In Europa doen zich sinds enkele weken gevallen van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, voor. Het voorbije weekend is het aantal patiënten met een SARS-CoV-2-infectie in Italië aanzienlijk gestegen. De Italiaanse gezondheidsautoriteiten hebben maatregelen genomen om de verspreiding van de infectie tegen te gaan, waaronder het in quarantaine plaatsen van verschillende Noord-Italiaanse gemeenten en het opschorten van grote openbare evenementen. Vandaag zien we ook clusters van infecties in Iran, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Vietnam, Hong Kong en Japan, en daarom houden we rekening met bijkomende grote clusters en mogelijk grootschalige verspreiding in Europa.


Staat van paraatheid: reactiemodus 2

In het licht van deze recente ontwikkelingen bereidt PREPARE zich verder voor om, wanneer nodig, een klinische onderzoeksreactie in Europa op te starten. PREPARE is een Europees netwerk voor klinisch onderzoek in eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg waarin alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd zijn. Reacties op ernstige uitbraken van infectieziekten zijn vaak vertraagd, geïsoleerd en gefragmenteerd. PREPARE heeft daarom grootschalige klinische studies uitgevoerd om een Europese infrastructuur op te bouwen voor snelle klinische onderzoeksreacties op nieuwe besmettelijke ziekten. Dankzij deze klinische studies in interepidemische perioden bouwt PREPARE de nodige expertise op om Europese klinische onderzoekers snel en gecoördineerd in te zetten. PREPARE wordt gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen.

Op 6 februari heeft PREPARE reactiemodus 2 geactiveerd, een belangrijk volgend niveau van paraatheid voor het uitvoeren van klinisch onderzoek voor het geval SARS-CoV-2 zich verder verspreidt in Europa.

Netwerken met informatie en kennis over SARS-CoV-2-infecties

Momenteel dragen 366 ziekenhuizen en 73 pediatrische sites, die deel uitmaken van PREPARE’s netwerkpartners COMBACTE en Penta, bij aan de belangrijke wereldwijde inspanningen om de informatie die bij de getroffen patiënten wordt verzameld, te standaardiseren. Een elektronisch casusformulier (Case Record Form – eCRF), ontwikkeld door ISARIC en WHO, werd gedeeld met deze netwerken zodat dezelfde informatie verzameld kan worden bij patiënten met een mogelijke of bevestigde SARS-CoV-2-infectie.


PREPARE en COMBACTE zorgen ervoor dat netwerken van ziekenhuizen en artsen in de eerstelijnszorg klaar zijn om klinische onderzoeksactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld door alvast de nodige contracten op te maken en ethische goedkeuringen aan te vragen. PREPARE en COMBACTE zorgen er ook voor dat de diagnostische laboratoria die deel uitmaken van hun onderzoeksnetwerken SARS-CoV-2 kunnen opsporen en dus klaar zijn voor het geval er snel een klinische studie moet worden gestart. Bijkomende diagnostische activiteiten worden voorbereid. Alle activiteiten van PREPARE worden afgestemd op de activiteiten van nationale gezondheidsautoriteiten, ECDC en de regionale kantoren van de WHO.

Pandemie

“Het ziet er steeds meer naar uit dat de uitbraak van SARS-CoV-2 zal uitgroeien tot een pandemie. PREPARE zal het responsniveau meteen naar reactiemodus 3 brengen als er aanhoudende overdracht van SARS-CoV-2 in verschillende Europese landen wordt waargenomen. We gaan door met een gecoördineerde, coherente en verenigde klinische onderzoeksreactie”, legt prof. Herman Goossens, de coördinator van PREPARE, uit.

PREPARE

PREPARE wordt gefinancierd door de Europese Commissie (2014-2021) om een Europees netwerk voor klinisch onderzoek in eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg op te zetten waarin alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd zijn. Onze reactie op ernstige uitbraken van infectieziekten is immers vaak vertraagd, geïsoleerd en gefragmenteerd. PREPARE heeft daarom grootschalige klinische studies uitgevoerd om een Europese infrastructuur op te bouwen voor snelle klinische onderzoeksreacties op nieuwe besmettelijke ziekten. Dankzij deze klinische studies in interepidemische perioden bouwt PREPARE de nodige expertise op om Europese klinische onderzoekers snel en gecoördineerd in te zetten. PREPARE wordt gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen.

COMBACTE

De COMBACTE-projecten zijn opgezet om de uitdagingen van de klinische ontwikkeling van antibacteriële middelen aan te gaan als antwoord op het wereldwijd groeiende probleem van antibioticaresistentie. In samenwerking met andere consortia binnen het IMI New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB)-programma maken de projecten de snellere en efficiëntere ontwikkeling en commercialisering van nieuwe antibacteriële behandelingen en diagnostische tests mogelijk. De COMBACTE-infrastructuur, met meer dan 1000 ziekenhuizen en bijna 900 diagnostische laboratoria in 42 Europese landen, zal worden gebruikt voor klinische onderzoeken naar het nieuwe coronavirus.

Penta

Penta is een wereldwijd onafhankelijk wetenschappelijk netwerk dat zich toelegt op onderzoek naar de gezondheid van kinderen. Het oorspronkelijke onderzoek naar HIV-infecties werd intussen uitgebreid met onderzoek naar andere infectieziekten die kinderen treffen, alsook met initiatieven voor infrastructuurontwikkeling en trainingsprogramma’s. Sinds 2012 heeft Penta 35 klinische onderzoeken gesteund, waaraan meer dan 50 000 vrouwen en kinderen deelnamen. Het werk van Penta wordt ondersteund door het Penta ID-netwerk dat 110 klinische sites in 31 landen over de hele wereld omvat. De expertise daarvan wordt gebruikt om de preventie en behandeling van infecties bij kinderen te verbeteren.Het Penta-netwerk zal worden gebruikt voor klinische onderzoeken naar het nieuwe coronavirus.


Bron: UAntwerpen/UZA