OLVG biedt ‘medisch coach’ bij gesprek met arts

Net een gesprek gehad met een arts en meteen bijna alle relevante informatie weer vergeten. Het gebeurt veel patiënten. Vaak omdat er spanning is over een diagnose of over een mogelijk vervolg van de behandeling. Om patiënten beter te ondersteunen tijdens het gesprek en bij het maken van beslissingen over het vervolg van de behandeling, biedt OLVG sinds deze week een ‘medisch coach’ aan. Lotte Hoeijmakers, onderwijscoördinator in OLVG start haar promotieonderzoeknaar de werking van de medisch coach.

Gesterkt voelen

‘Het doel van de medisch coach is dat de patiënt zich gesterkt voelt om met de arts te bespreken wat voor hem of haar belangrijk is. Om vervolgens samen met de arts een goed besluit te kunnen nemen over het vervolg van de behandeling’, aldus Lotte Hoeijmakers, onderwijscoördinator in OLVG.

De medisch coach

De medisch coach is een ouderejaars geneeskunde student (coassistent) die de patiënt ondersteunt tijdens en rondom het gesprek met een arts. De coassistent wordt hiervoor uitgebreid getraind in gespreksvoering en medische coaching. Deze training wordt gedaan door een professionele organisatie, MedGezel.

Hoeijmakers: ‘Als opleidingsziekenhuis willen wij de opleiding en daarmee expertise van toekomstige artsen en verpleegkundigen continu verbeteren. Door de ervaring als medisch coach leren coassistenten zich te verplaatsen in de patiënt en ervaren welke vragen er bij patiënten leven. Dat is belangrijk om een goed gesprek met patiënten te kunnen voeren. Voor de specialist helpt de extra persoonlijke aandacht t bij het  ‘samen beslissen’. De patiënt komt beter voorbereid op gesprek en kan door de ondersteuning – samen met de arts – een weloverwogen besluit nemen over het vervolg van de behandeling. De verwachting is dat er hierdoor achteraf minder vragen zullen zijn bij patiënten.’

Ondersteuning voor de patiënt

De ondersteuning van de medisch coach aan de patiënt werkt als volgt:

  • Voorafgaand aan het bezoek met de arts neemt de medisch coach contact op met de patiënt om kennis te maken en het traject door te nemen. 
  • De medisch coach en patiënt ontmoeten elkaar vervolgens 45 minuten voor aanvang van de afspraak met de arts. Samen kan het gesprek dan worden voorbereid. Denk aan het opstellen van belangrijke punten die besproken moeten worden.
  • Tijdens het gesprek met de arts vormt de coach een paar extra oren.
  • Na afloop wordt het gesprek nog eens samen met de patiënt doorgenomen. De medisch coach maakt een goed leesbaar verslag voor de patiënt zodat alle belangrijke medische zaken nog rustig nagelezen kunnen worden. 

Pilot

In OLVG start de afdeling Neurologie met het project. Andere afdelingen volgen later dit jaar. Ook de afdeling Verloskunde & Gynaecologie Amsterdam UMC locatie VUmc en de kinderafdeling in het Spaarne Gasthuis doen mee met de pilot. In de komende periode wordt de pilot wetenschappelijk getoetst. Lotte Hoeijmakers , onderwijs coördinator in OLVG start haar promotieonderzoek naar de werking van de medisch coach.

Afbeelding van Wokandapix via Pixabay

Bron:OLVG