RIVM: Alle inwoners van Noord-Brabant met koorts of lichte verkoudheidsklachten moeten thuis blijven!!

0
971

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Geen reden tot paniek

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

Zijn alle huisartsen goed geïnformeerd?

De GGD heeft de huisartsen geïnformeerd over de maatregelen en handelswijze die huisartsen moeten uitvoeren. Bij een vermoeden van het nieuwe coronavirus kan de GGD een monster afnemen om te laten testen op het virus. Als de patiënt opgenomen moet worden, dan worden deze monsters in het ziekenhuis afgenomen. Daarnaast heeft huisartsenvereniging NHG afgelopen week informatie via haar website verspreid met instructies en informatie voor huisartsen. Als het nodig is wordt, deze informatie verder uitgebreid.

Bron: RIVM