Wanneer is extra bescherming nodig voor zorgprofessionals?

0
863

Ik werk op een locatie (ziekenhuis of luchthaven) waar ik mogelijk meer risico loop om aan het nieuwe coronavirus te worden blootgesteld. Is persoonlijke bescherming nodig?

Je werkgever moet in overleg met de arbodienst vaststellen of er een verhoogd besmettingsrisico is. Te denken valt aan werkzaamheden zoals het bemonsteren van een mogelijk besmette patiënt door zorgpersoneel of werkzaamheden in een laboratorium. In die situaties wordt uit voorzorg het gebruik van mondneusmaskers en/of andere persoonlijke beschermingsmaatregelen aangeraden.

Als op een gegeven moment de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China of elders dermate intensief geworden is, bestaat er een reële kans dat een deel van het personeel dat werkt in de luchtvaart- en op het vliegveld wordt blootgesteld aan reizigers die voor of tijdens de reis ziek zijn geworden door het nieuwe coronavirus. Dit geldt met name voor personeel van vliegtuigmaatschappijen of op luchthavens dat dagelijks, herhaald contact met reizigers heeft. Op dit moment is nog geen sprake van een dergelijk verhoogd risico.

De afweging op welk moment en in welke situatie het gebruik van mondneusmaskers wenselijk is, dient door de bedrijfsarts overwogen te worden. Dit besluit valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever die zorgt voor gezonde werkomstandigheden en rekening moet houden met de Arbeidsomstandigheden  en -wetgeving.

Als besloten wordt tot gebruik van mondneusmaskers, dient het personeel juist te worden ingelicht over het gebruik ervan. Ook moet er een voorraad mondneusmaskers aanwezig zijn voor voldoende wisselingen van de mondneusmaskers op een dag.