Te weinig IC-bedden beschikbaar door COVID-19? Waarschijnlijk wel!

0
5313

10% van de COVID-19 besmette mensen heeft straks een IC-bed nodig

In het weekend schreef de voorzitter van de NVIC dat intensivisten zich moeten voorbereiden. Na een kleine calculatie komen wij tot de conclusie dat Nederland mogelijk te weinig IC-bedden hebben als we de coronavirusuitbraak in Nederland niet heel snel in de kiem weten te smoren. Nederland heeft iets meer dan 2000 IC bedden beschikbaar in heel Nederland! Dat is minder dan de helft van de in Italië beschikbare IC-bedden per 100.000 inwoners. In Nederland hebben we 6,4 IC-bedden per 100.000 inwoners beschikbaar en in Italië zijn dat 12,5 IC-bedden per100.000 inwoners (cijfers van 2012 Springer, The variability of critical care bed numbers in Europe).

Verwachte vraag naar IC-bedden door het coronavirus COVID-19

De verwachting is dat er volgend weekend 800-1200 coronapatiënten in Nederland zullen zijn. Daarmee is er een behoefte aan 80-120 IC-bedden en het weekend erop is dat dan weer verdubbeld (160-240 IC bedden), aldus Diederik Gommers, Voorzitter NVIC in zijn brandbrief.

Het is advies van de NVIC luidt dan ook: Houd rekening met bovenstaand scenario en heb je plannen klaar voor de opschaling (bijvoorbeeld -> fase 1: coronapatiënt in een gesluisde IC-box/kamer, fase 2: coronapatiënten bij elkaar in een afgesloten Unit indien mogelijk, fase 3: om gekeerde isolatie, dus de niet-corona patiënt in geïsoleerde IC-boxen/kamer). Het kan tot 3 weken duren voordat het IC-bed van een coronapatiënt weer beschikbaar is. Dit komt omdat na twee weken nog een ernstige hypercapnie kan optredej (dode ruimte ventilatie) en soms ernstig hartfalen door mogelijk virusinfiltratie. De ervaring uit Italië is dat pas na drie weken verbetering optreedt.