Gebrek aan persoonlijke beschermmiddelen in thuis- en verpleeghuiszorg en inzet mantelzorgers

0
797

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, afgelopen week. Ook ActiZ had in een brief aangegeven dat dit een landelijk probleem is, voor verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg, bij huisartsen, maar ook in de gehandicaptenzorg. Deze mensen verdienen onze bescherming.’ Moties van de PVV en de SP die aandringen op voldoende beschermingsmiddelen op de kortst mogelijke termijn, werden aangenomen. Minister de Jonge (VWS) gaf aan dat de aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen op gang komt. Hij verwacht de komende weken 4,2 miljoen mondkapjes en 2,2 miljoen chirurgische maskers. Het is belangrijk dat ook zorgmedewerkers in de wijkverpleging, thuiszorg en verpleeghuizen goed in beeld zijn bij het ROAZ, voor de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inzet beperkte groep mantelzorgers in verpleeghuizen

De maatregel om geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen is ingrijpend, voor familie en naasten, voor bewoners en voor zorgmedewerkers. Dit werd ook erkend tijdens het debat. 50PLUS vroeg aandacht voor de belangrijke rol die mantelzorgers in het verpleeghuis vervullen. Een motie van SP en 50PLUS met een vraag om inzet van een beperkte groep mantelzorgers in verpleeghuizen te heroverwegen, werd tijdens het debat aangehouden. Minister De Jonge erkende het belang van de inzet van mantelzorgers, maar wil op dit moment het besluit niet heroverwegen omdat dit tot onduidelijkheid leidt. Wel wil hij delen hoe verpleeghuizen op creatieve manieren erin slagen contacten tussen bewoners en naasten te onderhouden, zodat deze voorbeelden ook anderen kunnen inspireren.

Bron: Actiz