NIV ontwikkelt E-learning Interne Geneeskunde voor niet-internisten

Verreweg het grootste deel van de Corona patiënten wordt in het ziekenhuis opgenomen op de gewone afdeling, meestal de afdeling Interne Geneeskunde. Ook voor het aantal reguliere ziekenhuisbedden wordt daarom hard gewerkt om zoveel mogelijk capaciteit te creëren. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van basisartsen en medisch specialisten die geen internist zijn.

E-learning COVID-19

Om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken op de afdeling Interne Geneeskunde ten tijde van COVID-19, heeft de Nederlandse Internisten Verenging (NIV) de afgelopen dagen een E-learning ontwikkeld inzake Interne Geneeskunde rondom de COVID-19. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde materialen vanuit de getroffen ziekenhuizen.

De E-learning bevat informatie over COVID-19, hygiëne, infectiepreventie en veilig werken naast een handreiking met betrekking tot de interne geneeskunde

Handvatten basiswerkzaamheden

Als de betreffende artsen en medisch specialisten deze E-learning hebben gevolgd hebben ze handvatten om de basiswerkzaamheden op deze afdeling waar te kunnen nemen onder supervisie van een internist. Op deze manier borgen wij met elkaar een goede zorg op de klinische afdelingen, waarbij de internist tevens beschikbaar blijft voor de opvang en zorgverlening specifiek voor de huidige COVID-patiënten.

Op deze wijze hoopt de NIV een bijdrage te leveren aan de opvang van deze COVID-patiënten zodat deze patiënten kunnen blijven rekenen op adequate en hoogwaardige zorg.

Voor meer informatie: https://internisten.nl/covid-scholing

Bron: Nederlandse Internisten Vereniging

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen