FNV: Steunfonds voor getroffen zorgmedewerkers is niet voldoende

0
829
A female doctor consoling a male doctor

De FNV juicht toe dat er financiële steunfondsen komen voor zorgmedewerkers die zijn getroffen door corona. Maar alleen om de eerste schade op te vangen. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor het voorkómen van besmetting op de werkvloer, als het misgaat moeten zij opdraaien voor de kosten en hun mensen schadeloos stellen, zegt de vakbond.  

FNV-bestuurder Elise Merlijn: ‘Om de schade op korte termijn op te vangen, kan een noodfonds helpen. Maar dat ontslaat de werkgever niet van zijn verplichting tot volledige schadeloosstelling.’

Zij reageert op voorstellen om zogeheten coronafondsen op te zetten voor zorgpersoneel. Onder de getroffen mensen zijn relatief veel mensen uit de zorg. De kans is groot dat zij het virus hebben opgelopen op hun werk. Door langdurige ziekte en uitval kunnen zij flinke financiële schade lijden.
In het uiterste geval hebben zij blijvende schade aan hun gezondheid. Hun inkomen kan tijdens de eerste twee ziektejaren zakken met 10% tot 30%. Voor de periode daarna is hun inkomenspositie helemaal onzeker.

Geen lange juridische strijd


De FNV steunt het idee van waarborgfondsen, zodat getroffen werknemers geen lange strijd hoeven aan te gaan met hun werkgever voor compensatie. De vakbond benadrukt echter dat de werkgever vanuit zijn zorgplicht moet zorgen dat zijn werknemers veilig kunnen werken. Faalt hij en loopt iemand schade op aan zijn gezondheid en lijdt hij daarmee financiële schade dan kan een lid van de vakbond zijn werkgever via de bond aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld in een juridische procedure. Maar deze kunnen zich lang voortslepen.

Merlijn: ‘Het belangrijkste is dat ze in de zorg zo werken dat de medewerkers geen risico lopen op besmetting. Maar onder andere omdat er een tekort is aan beschermingsmiddelen kunnen we dat risico helaas niet uitsluiten. Dan is het belangrijk dat de mensen die in de frontlinie van de bestrijding van het coronavirus hebben gestaan in ieder geval geen financiële schade lijden. Daarvoor kunnen werknemers die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daardoor schade leiden een beroep doen op de vakbond.’Leg alles goed vast


Zij adviseert iedere zorgmedewerker die besmet is of denkt dat hij besmet is om sowieso nauwkeurig alle feiten vast te leggen en de werkgever meteen op de hoogte te stellen. ‘Als je problemen krijgt, kom dan naar ons toe’, zegt Merlijn. ‘De bond kan je verder helpen en zo nodig bijstaan.’

Op de website van de FNV staan veel gestelde vragen (FAQ’s) over corona in de zorg. Onder andere over wat je moet doen als je besmet bent of denkt dat je besmet bent met het virus en hoe de bond daarbij kan helpen.

Bron: FNV