Draagbare zweetsensor kan patiënten in ziekenhuis monitoren op sepsis

0
1045

Jaap den Toonder en Jan Bergmans gaan met 600.000 euro vanuit het NWO Open Technologieprogramma een zweetsensor ontwikkelen.

Sepsis is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die kan leiden tot weefselbeschadiging, orgaanfuncties die uitvallen en zelfs tot overlijden. Een groot probleem is dat een sepsis moeilijk te herkennen is, waardoor de behandeling vaak laat begint. Een onderzoekssamenwerking onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven zal technologie gaan ontwikkelen voor een draagbare zweetdetector die, in combinatie met data-analysealgoritmen, semi-continue sepsis-monitoring van patiënten in het ziekenhuis mogelijk maakt en daarmee het aantal complicaties aanzienlijk kan verminderen. Het zogenaamde SEDAS-project heeft binnen het NWO Open Technologieprogramma 600.000 euro gekregen en wordt geleid door Jaap den Toonder (Werktuigbouwkunde) en Jan Bergmans (Electrical Engineering).

Biomarkers voor sepsis

Er is een grote vraag naar niet-invasieve, continue en langdurige monitoring van biomarkers die duiden op gezondheid en welzijn – een goed voorbeeld is de monitoring van lactaat en ammonium als vroege waarschuwing voor sepsis, bij patiënten die na een operatie in het ziekenhuis opgenomen blijven.

Zweetanalyse is ideaal voor een dergelijke toepassing: zweet is, in tegenstelling tot bloed, bijna volledig onmerkbaar voor de patiënt af te nemen en het bevat veel fysiologische- en metabolische informatie. De impactvolle toepassing van zweetanalyse is op dit moment echter beperkt vanwege twee uitdagingen: de extreem lage hoeveelheden beschikbaar zweet en het gebrek aan een duidelijke correlatie tussen bloed en zweet voor veel biomarkers. 

SEDAS

Het SEDAS-project zal een flexibel, op de huid aanbrengbare zweetsensor realiseren die het gebruik van zelfs sub-nanoliter hoeveelheden zweet mogelijk maakt en toch snelle, autonome en semi-continue detectie van de biomarkers garandeert. De onderzoekers zullen ook geavanceerde biofysische modellen ontwikkelen van de zweetproductie door zweetklieren, waardoor ze voorspellende informatie uit de sensor kunnen halen, als een vroege waarschuwing voor sepsis. Monitoring van biomarkers in zweetpleisterformaat, in combinatie met het meten van andere vitale functies en contextuele informatie, is daarom een unieke oplossing om het aantal complicaties door sepsis in het ziekenhuis aanzienlijk te verminderen.

Het project staat onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven (Jaap den Toonder en Jan Bergmans) en bestaat verder uit drie bedrijven en één ziekenhuis: Philips Research, Holst Center IMEC NL, Micronit en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

NWO-TTW – OPEN TECHNOLOGIEPROGRAMMA

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) bevordert technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij. Het domein richt zich op de volgende drie doelstellingen voor de periode 2019-2022: een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament, efficiënte innovatieketens en zichtbare maatschappelijk impact. NWO-TTW heeft een Open Technologieprogramma dat openstaat voor excellent onderzoek gericht op mogelijke implementatie van de resultaten. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om betrokken te raken bij wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot bruikbare kennis.

Bron: TU/e