Gebruikte mondkapjes en handschoenen zijn restafval, anders gevaar voor de gezondheid medewerkers afvalverwerking!

0
631
PBM niet bij PMD: Corona-afval doet u bij het restafval! 

De coronacrisis is in snel tempo ook een afvalcrisis aan het worden. We maken thuis veel meer afval en winkels en dienstverleners produceren heel veel plasticafval. Afvalcontainers raken sneller vol door thuiswerkers en op straat zwerven latex handschoenen en mondkapjes

De hoeveelheid huishoudelijk afval die bewoners produceren, is volgens de afvalinzamelaars met 10 tot 15 procent toegenomen. Dit komt doordat iedereen vanwege het coronavirus noodgedwongen veel meer tijd thuis doorbrengt. Afvalcontainers in de wijk raken sneller vol. Spullen die – illegaal – naast de containers zijn geplaatst, worden vanwege de drukte later weggehaald dan normaal. Daarnaast wordt corona-afval vaak niet op de juiste manier weggegooid. Het is medisch en dus besmettelijk afval dat niet thuishoort in plastic- of papierbak. Doe corona-afval bij het restafval. Niet bij PMD of papier!

Corona-afval

Steeds vaker belandt corona-afval bij de inzameling en verwerking van PMD en papier. Corona-afval zoals papieren zakdoekjes, mondkapjes, latex handschoenen e.d. is medisch afval en een gevaar voor de gezondheid voor de medewerkers in de inzameling en verwerking. Gooi je corona-afval bij het rest-afval om er voor te zorgen dat ook afvalverwerkers veilig en gezond kunnen blijven werken!en.  

Wat u bij het restafval doet:

Papieren zakdoekjes – mondkapjes -doordrukverpakking van medicijnen – latex handschoenen – plastic overalls 

Wat u bij PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken) mag doen:

Lege zeepverpakking – lege desinfectieverpakking