Nivel en RIVM starten COVID-19 surveillance in verpleeghuizen op basis van elektronische patiëntendossiers

Er is een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19 of bewezen besmetting met COVID-19. Beschikbaarheid van deze cijfers is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen én voor het te voeren regionaal en nationaal beleid. Het belang is des te groter nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld. Het Nivel houdt zich – op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en de softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers – intensief bezig met het verzamelen van deze cijfers.

De opzet van de gegevensverzameling voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevens-bescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd.

Oproep aan verpleeghuizen om gegevens aan te leveren voor surveillance


Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de verspreiding van COVID-19 in de Nederlandse verpleeghuizen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties hun COVID-19-gegevens aanleveren bij het Nivel en het RIVM. Branchevereniging ActiZ heeft daartoe op 20 april haar leden opgeroepen. Ook wij willen alle organisaties die verpleeghuiszorg geven oproepen om mee te doen aan deze belangrijke surveillance! Meer informatie kunt u verkrijgen via [email protected].

Achtergrond van de registratie


Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. De registratie vindt plaats in de verschillende elektronische patiëntdossiers. Het bij elkaar brengen van deze gegevens gebeurt in het kader van het onlangs gestarte (en door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.

Bron: Nivel

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen