Nivel en RIVM starten COVID-19 surveillance in verpleeghuizen op basis van elektronische patiëntendossiers

0
536
Digidal display with binary code, 3d generated image

Er is een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19 of bewezen besmetting met COVID-19. Beschikbaarheid van deze cijfers is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen én voor het te voeren regionaal en nationaal beleid. Het belang is des te groter nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld. Het Nivel houdt zich – op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en de softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers – intensief bezig met het verzamelen van deze cijfers.

De opzet van de gegevensverzameling voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevens-bescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd.

Oproep aan verpleeghuizen om gegevens aan te leveren voor surveillance


Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de verspreiding van COVID-19 in de Nederlandse verpleeghuizen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties hun COVID-19-gegevens aanleveren bij het Nivel en het RIVM. Branchevereniging ActiZ heeft daartoe op 20 april haar leden opgeroepen. Ook wij willen alle organisaties die verpleeghuiszorg geven oproepen om mee te doen aan deze belangrijke surveillance! Meer informatie kunt u verkrijgen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.

Achtergrond van de registratie


Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. De registratie vindt plaats in de verschillende elektronische patiëntdossiers. Het bij elkaar brengen van deze gegevens gebeurt in het kader van het onlangs gestarte (en door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.

Bron: Nivel

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.