Technische briefing over het coronavirus aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) |20 mei 2020

0
1144

Op 20 mei wordt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weer bijgepraat middels een technisch briefing over het coronacrisis De commissie gaat krijgt regelmatig een update over COVID-19. De bestrijding van het coronavirus is een zeer actueel thema binnen de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Programma woensdag 20 mei 2020 09.30 – 12.00 uur openbaar

Blok 1:

De heer Van Dissel – directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM Groepsimmuniteit, exit-strategie, internationale vergelijking.

Blok 2:

De heer De Gouw – directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Midden
Bron- en contactonderzoek, testbeleid.

Mevrouw Kaljouw – voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
Opstart reguliere zorg (hierbij zal kort worden ingegaan op de GGZ).

Volg hier online deze technische briefing in de vaste commissie voor VWS.

Presentatie van de heer Van Dissel – directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM Groepsimmuniteit, exit-strategie, internationale vergelijking.

Presentatie van de heer De Gouw – directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Midden Bron- en contactonderzoek, testbeleid.

Presentatie van mevrouw Kaljouw – voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit: Opstart reguliere zorg (hierbij zal kort worden ingegaan op de GGZ).

https://www.tweedekamer.nl/popup/vergaderingen/livedebat/troelstrazaal