1 t/m 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger.

0
950

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid die bijvoorbeeld chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Jonge mantelzorgers verzorgen thuis iemand die lang ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war is. Help jij regelmatig mee bij de verzorging van je moeder die depressief is, of heb je een autistisch broertje of zusje, heb je een chronisch zieke vader die in een rolstoel zit? Doe je allerlei klusjes zoals boodschappen, koken of schoonmaken of moet je vaak op je broertje of zusje passen? Herken jij jezelf in het bovenstaande? Dan ben je een mantelzorger.

Jonge mantelzorgers :

  • maken zich wel eens zorgen over hun thuissituatie, nu en in de toekomst.
  • kunnen vaak niet sporten en schieten vrienden er nogal eens bij in, omdat je thuis nodig bent.
  • praten liever niet of bijna niet over hun thuissituatie.
  • voelen zich schuldig als ze voor zichzelf kiest en uitgaat of iets leuks gaat doen.
  • Ze vragen hoe het met de zieke gaat maar nooit eens hoe het met jou is.

1 op de 4 jongere is mantelzorger!

1 op de 4 jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Zorgen is dankbaar en je leert er veel van. Je wordt handig en sneller zelfstandig. Maar ook jonge mantelzorgers raken overbelast en krijgen beperkt de mogelijkheid zich tw ontwikkelen; spelen, leren, vrienden maken, leuke dingen doen. Als je veel moet zorgen staat dat je ontwikkeling in de weg. Vaak wordt de jonge mantelzorger door de drukke situatie thuis wel eens vergeten. Familieleden zijn zelf druk ook vaak druk met zorg geven en andere mensen hebben vaak geen idee hoe het werkelijk is. Het is dus belangrijk dat jonge mantelzorgers voor zichzelf opkomen. Dat is gemakkelijk gezegd maar hoe moet dat?

Praat met iemand die je vertrouwt over je situatie. Je kunt hier een folder downloaden met info en tips voor jonge mantelzorgers.
Die zou je ook kunnen gebruiken om het onderwerp makkelijker bespreekbaar te maken.
Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Toolkit Mantelzorg & Studie

Ook op school kom je, misschien zonder het te weten, dagelijks in contact met jonge mantelzorgers. Om die reden is er dit jaar, voor professionals naast de bestaande toolkit voor basis onderwijs en voortgezet onderwijs, een Toolkit Mantelzorg & studie voor mbo, hbo en wo ontwikkeld.

Gratis cliëntondersteuning

Ook als jonge mantelzorger heb je recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning, bijvoorbeeld het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Herken je je in de volgende situaties? 

  • Je vindt het lastig om grenzen te stellen en voor jezelf op te komen tijdens een gesprek met de gemeente.
  • Je naaste wil niet dat je mee gaat naar het keukentafelgesprek.
  • Je vindt het moeilijk om je verhaal te doen aan de gemeente als je naaste er bij is.
  • Je vindt het lastig om hulp te vragen.

Bronnen: BCMB, BMZM & MantelzorgNL