Nieuwe NFU-voorzitter Margriet Schneider: sneller innoveren en vernieuwende netwerken in de zorg

Margriet Schneider is vanaf 1 juni 2020 de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Schneider was vicevoorzitter sinds 31 januari 2020 en neemt de voorzittershamer over van Willy Spaan die sinds 1 december 2018 voorzitter was van de NFU. Het vicevoorzitterschap wordt overgenomen door prof. dr. Chris Polman, Raad van Bestuur Amsterdam UMC, voorzitter/vicevoorzitter en decaan VU.


Sinds 1 november 2015 is prof. dr. Margriet Schneider voorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Margriet Schneider treedt aan in een tijd waarin de umc’s de reguliere zorg weer bieden naast de COVID-zorg. Voor de Nederlandse umc’s zijn de komende periode de belangrijkste onderwerpen: toekomstbestendige zorg, umc’s als wetenschappelijk kennisinstituut en de multidisciplinaire samenwerking in zorgnetwerken op het gebied van preventie.

Belang van samenwerking door Crona extra zichtbaar

Margriet Schneider: “De huidige coronacrisis heeft het belang van samenwerking om goede zorg voor onze patiënten te kunnen geven extra zichtbaar gemaakt. Door binnen regionale netwerken intensief samen te werken en in hoog tempo innovaties door te voeren en (inter)nationaal onderzoek in te zetten, zijn we in staat geweest zorg te bieden aan ieder die het nodig had. Om een antwoord te hebben op maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing en de afstand tot zorg klein te houden voor patiënten, is sneller innoveren van groot belang.

De afgelopen periode heeft laten zien dat dit mogelijk is. Maar ook de voortdurende inzet van artsen en verpleegkundigen is heel zichtbaar geworden. Een structureel betere waardering voor onze verpleegkundigen is nodig. Daar maken we vanuit het NFU met onze partners werk van. De resultaten en nieuwe technologie uit ons onderzoek willen we eerder toepasbaar laten zijn voor de samenleving. En met ons onderwijs leiden we de artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van de toekomst op die zich bezig houden met de kwaliteit van leven en gericht zijn op het voorkomen van ziekten en het bevorderen van een gezonde levensstijl.”
Prof. dr. Willy Spaan, sinds 1 mei 2015 bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum, legt het voorzitterschap van de NFU neer in verband met zijn aankomende pensioengerechtigde leeftijd.

Over de NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 75.000 mensen. Onder het NFU-samenwerkingsverband zetten de umc’s zich in voor de zorg en gezondheid van vandaag en morgen.

Bron en foto: UMC Utrecht