Baarmoederhalskanker vroeg opsporen

Dinsdag 9 juni
Promotie (VU),13.45 u, online
Iris Babion: Baarmoederhalskanker vroeg opsporen

Babion heeft biomoleculen (microRNA’s) ontdekt waarmee (ernstige voorstadia van) baarmoederhalskanker te detecteren vallen in zowel uitstrijkjes als zelf-afgenomen materiaal. Daarnaast heeft ze aangetoond dat microRNA’s direct bijdragen aan het ontstaan van baarmoederhalskanker.


Naast een infectie met humaan papillomavirus (HPV) kunnen extra moleculaire veranderingen baarmoederhalskanker veroorzaken, zoals veranderingen in microRNA’s. MicroRNA’s zijn kleine biomoleculen die de expressie van eiwitten reguleren. Deze microRNA’s zijn daarom veelbelovend om de vroege opsporing van baarmoederhalskanker te verbeteren en bieden in de toekomst tevens mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën.

In het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden vrouwen tussen de 30 en 60 jaar uitgenodigd voor een uitstrijkje bij hun huisarts, of zij kunnen gebruik maken van een zelf-afnameset. Het uitstrijkje en het zelf-afgenomen materiaal worden op de aanwezigheid van HPV onderzocht. Als een vrouw HPV-positief blijkt te zijn, wordt een zogenoemde triage-test gedaan om te beoordelen of zij risico loopt op het krijgen van baarmoederhalskanker. Tegenwoordig wordt cytologie als triage-test gebruikt. Cytologie is echter subjectief en niet toepasbaar op zelf-afgenomen materiaal. Een alternatieve test op basis van objectieve moleculaire markers, zoals microRNA’s, is dus gewenst.
Link naar proefschrif

Foto: Iris Babion

Bron: Amsterdam UMC