Mantelzorger laat veel geld liggen: verschillende vergoedingen beschikbaar

0
1992
Bills and receipts by laptop

Er zijn diverse vergoedingen beschikbaar voor mantelzorgers. Maar helaas zijn weinig mensen op de hoogte van de mogelijkheden. Dat is jammer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in financiële problemen te komen. Volgens de meest recente cijfers telt Nederland zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers, mensen die zorgen voor een zieke of hulpbehoevende naaste. Van al die mensen kijken maar weinig mantelzorgers welke zorgverzekering naar ruime vergoedingen voor mantelzorg aanbiedt. En wie aanspraak kan maken op vergoedingen voor mantelzorg, declareert die kosten vaak niet. Mensen weten niet waar ze recht op hebben of lopen tegen beperkende voorwaarden aan. Mantelzorger betalen vaak uit eigen zak voor hulpmiddelen of hebben extra vervoerskosten. Daardoor zitten mantelzorgers vaak krap bij kas.

Wat wordt vergoed?

De basisverzekering vergoedt ergotherapie (10 uur in 2020)  en psychotherapie via de GGZ. Zorgen voor een ander kan fysiek zwaar zijn. Een ergotherapeut geeft bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen of over hoe u rug- en nekklachten voorkomt. Maar ook geestelijk kan het nogal wat van u vragen. De psycholoog kan je als mantelzorger helpen daarmee om te gaan. Daarnaast zijn er vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen. Wat u kunt declareren verschilt van verzekering tot verzekering. Opletten dus. Deze vergoedingen vallen vaak onder aanvullende verzekeringen:

  • cursussen voor mantelzorgers
  • een mantelzorgmakelaar die regeltaken van u overneemt
  • tijdelijke opvang of vervangende zorg zodat u zelf  een keer vrij heeft

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen. Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten voor mantelzorgers in de bijstand. Een aantal gemeenten laten u voordelig parkeren in de buurt van degene waarvoor u zorgt. Misschien komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart. Iedere gemeente vult dit op haar eigen manier in. Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie u zorgt. Hier leest u meer over vergoedingen.

Indicatie budgetten mantelzorgondersteuning en -waardering 2020 per gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers en krijgen hier jaarlijks een budget voor. Dit budget kun je als gemeente naar eigen inzicht besteden. In onderstaand overzicht vind je een richtlijn voor het budget dat binnen jouw gemeente beschikbaar is voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in 2020.

Download