Passend vervoer voor personen met verward gedrag

0
986

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil de verantwoordelijkheid voor het vervoer met psychiatrische hulpverlening ook ná psychiatrische beoordeling bij de regionale ambulancevoorzieningen laten. GGZ Nederland, Mind, ZN, de politie en de VNG hebben begin april steun uitgesproken voor het voorstel.

Uitgangspunten: regionale ambulancevoorzieningen hebben de ruimte hier regionaal nader invulling aan te geven en kunnen hierbij – net als bij het vervoer vóór psychiatrische beoordeling – onderaannemers inschakelen, waarbij wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en een kwaliteitskader.

Goede afspraken maken


De VNG is blij dat er eindelijk besluitvorming heeft plaatsgevonden. Om de ondersteuning aan personen met verward gedrag zo goed mogelijk te laten plaatsvinden, is het belangrijk dat alle partijen in de ketensamenwerking goede afspraken maken. Komende periode wordt verdere invulling gegeven aan de implementatie hiervan.

Lopende pilots


Via subsidie van ZonMW lopen nog een aantal vervoerspilots die, zoals bekend, per 1 januari 2021 worden beëindigd. De projectleiders worden via ZonMw binnenkort verder geïnformeerd over de genomen besluitvorming.

Bron: VNG