Verbeteringen in verzekerde pakket mogelijk

Woensdag sprak de Tweede Kamer over het verzekerde zorgpakket. KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden eenvoudige toegang tot goede en betaalbare zorg van groot belang. Daarom schreven wij gezamenlijk een brief om aandacht te vragen voor onder meer specifieke patiëntgroepen, het afschaffen van eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen en zorg die nodig is voor herstel na corona.

Bekendheid en toegang ouderengeneeskunde

Sinds 1 januari 2020 krijgen senioren die thuis wonen, zorg van de specialist ouderengeneeskunde vergoed vanuit de zorgverzekering. Wij vinden goede en betaalbare toegang tot deze specialistische zorg voor patiënten die thuis wonen belangrijk. Daarin is ook een essentiële rol weggelegd voor de verwijzer, zoals de huisarts. Daarom vragen wij in de brief aan de Tweede Kamer om meer bekendheid van geneeskundige zorg, zoals voor ouderengeneeskunde, onder verwijzers én onder cliënten en mantelzorgers. Ook vragen we om deze geneeskundige zorg uit te sluiten van het eigen risico.

Afschaffing van de eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen


Voor gehoorhulpmiddelen moet zowel de eigen bijdrage als het eigen risico worden betaald. Voor veel verzekerden is dit onbegrijpelijk. Bovendien mist de onderbouwing voor de eigen bijdrage bij gehoorhulpmiddelen. We pleiten daarom voor afschaffing van de eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen met ingang van 2021.

Zorg na corona


Omdat patiënten na corona niet altijd kunnen rekenen op een voorspoedig herstel, is het van belang dat er goede nazorg is. Er zijn inmiddels richtlijnen voor zorgverleners over welke zorg het beste kan worden ingezet. De zorg uit deze richtlijnen is daarmee nog geen verzekerde zorg. Het Zorginstituut werkt aan een advies over de vergoeding uit het basispakket voor paramedische zorg (zoals fysiotherapie) voor patiënten die herstellende zijn van corona. Met betrekking tot fysiotherapie vinden wij dat alle patiënten die herstellen van corona moeten kunnen rekenen op vergoeding uit het basispakket, zoals dat ook voor andere mensen met een chronische aandoening geldt.

Bron: EZPress/KBO-PCOB

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen