Bijna alle partners willen aanvullend geboorteverlof opnemen, maar slechts een klein gedeelte vraagt het aan

Vanaf vandaag hebben partners van zwangere vrouwen recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. 96% van alle partners wil gebruik maken van deze regeling, maar veel aanstaande vaders en co-moeders hebben het nog niet aangevraagd. Het inleveren van salaris is het grootste struikelblok.

Dit blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl onder ruim 1.000 aanstaande vaders en co-moeders. Maar liefst 96% van de partners van zwangere vrouwen wil gebruik maken van de nieuwe regeling. Slechts 18% heeft al extra verlof aangevraagd.

De meesten geven aan dat ze te veel inkomen zullen missen. Met de nieuwe regeling wordt slechts 70% van het loon doorbetaald. Daarnaast geven partners aan dat zij het lastig vinden om met hun werkgever over het verlof te praten (20%) en vrezen ze dat hun werkzaamheden in gevaar komen (14%).

Extra verlof populair

Partners van zwangere vrouwen zijn enthousiast over de mogelijkheid om meer verlof op te nemen. Verreweg de meest genoemde reden is het ondersteunen van de partner (76,9%). Ook de extra tijd om aan hun nieuwe rol als ouder te wennen (53,1%) en om als gezin samen te zijn (24,6%) wordt vaak genoemd. Daarnaast willen partners graag een gelijke verdeling in de zorgtaken (30,8%).

Zorgen om inkomstenverlies

Van de kleine groep die geen gebruik wil maken van het verlof geeft 60% aan dat het mislopen van loon een belangrijke reden is om door te blijven werken. Voor de groep die nog twijfelt is het inkomstenverlies voor ruim de helft het belangrijkste struikelblok. Hierdoor lijkt inkomstenverlies een van de grootste factoren te zijn om geen gebruik te maken van deze nieuwe regeling.

Reactie van werkgevers

De mogelijke reactie van de werkgever leidt ook tot twijfel om het extra geboorteverlof aan te vragen. Opvallend genoeg geeft 93% van de partners die het verlof al heeft aangevraagd aan dat hun werkgever neutraal of zelfs positief reageerde. Deze zorg lijkt dus in de meeste gevallen onterecht.

Mogelijkheid verlof spreiden onbekend bij partners

Uit het onderzoek blijkt dat veel partners nog niet volledig op de hoogte zijn van hun rechten binnen de nieuwe regeling. Zo is het mogelijk om het verlof gespreid op te nemen gedurende de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind. Hierdoor kan een struikelblok als inkomstenverlies beter worden opgevangen.

Om ouders hierin te ondersteunen en onzekerheden weg te nemen, is er een nieuwe Verlofplanner gelanceerd. Hierin kunnen zij hun zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof nauwkeurig indelen. Op die manier kunnen partners hun tijd met hun kersverse baby zo optimaal mogelijk benutten.

Bron: 24BABY