Stichting Villa Pinedo wint Appeltje van Oranje

Een prijs van 15.000 euro uitgereikt door Koningin Máxima 

Op 9 juli heeft Koningin Máxima de Appeltjes van Oranje uitgereikt aan de drie beste maatjesprojecten. Drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Koningin Máxima koos de winnaar van het grote Appeltje en die prijs is naar Stichting Villa Pinedo gegaan. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje hebben een bronzen beeldje gekregen, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Buddyprogramma

Het maatjesproject van Villa Pinedo heet het Buddyprogramma. Kinderen met gescheiden ouders van 10-23 jaar die daar behoefte aan hebben, kunnen bij Villa Pinedo aan een Online-Buddy gekoppeld worden in de speciaal daarvoor ontwikkelde app en op het forum waar vragen kunnen worden gesteld aan ervaringsdeskundigen. Er zijn op dit moment 360 vrijwilligers actief die getraind zijn om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Dagelijks biedt Villa Pinedo ruim 800 kinderen een luisterend oor. Een Buddy is een jongere tussen de 18 en 26 jaar met gescheiden ouders en biedt kinderen vanaf 10 jaar een luisterend oor. Deze steun wordt gevoed vanuit de eigen ervaring. Op basis daarvan geven zij tips over lastige of moeilijke situaties. Gemiddeld duurt het contact tussen het kind en de Online-Buddy 4 maanden. Het kind geeft zelf aan wanneer het zich sterk genoeg voelt om weer zonder de Buddy verder te gaan.

Maatjesproject in corona-tijd

In de periode dat de scholen dicht waren kon het extra lastig zijn voor kinderen met gescheiden ouders om thuis te zijn terwijl thuis niet altijd de meest stabiele plek is. Er zijn veel kinderen die zich zorgen maakten over gezondheid, het heen en weer gaan tussen hun gescheiden ouders, verschil in regels van beide ouders  en de angst die bleef bestaan voor een eventuele lockdown omdat ze beide ouders willen blijven zien.

Stichting Villa Pinedo zag in corona-tijd een stijging van 129% in het aantal kinderen dat zich aanmeldt voor steun van een Online-Buddy in vergelijking met een ‘normale’ periode. Kinderen zoeken een luisterend oor. Juist omdat het aanbod van Villa Pinedo voor alle kinderen met gescheiden ouders zich uitsluitend online afspeelt, wisten veel meer kinderen het platform te vinden en vonden zij het luisterend oor dat ze door de omstandigheden in hun dagelijks leven misten. 

Meer Buddy’s bereid om anderen te steunen

Heel bijzonder is dat naast de stijging van het aantal aanvragen voor een Buddy er opvallend veel jongeren zich spontaan aanmelden om vrijwilliger te worden, een stijging van 66% sinds januari. Hoe mooi is het om te zien dat jongeren in deze tijd nog meer bereid zijn andere kinderen te steunen en zich realiseren hoe moeilijk het juist nu kan zijn voor kinderen met gescheiden ouders.

Om alle kinderen van steun te kunnen voorzien is de fysieke vrijwilligerstraining omgezet naar een online variant en zijn er in april, mei en juni extra trainingen georganiseerd om alle vrijwilligers op te leiden en van start te kunnen laten gaan. 

Over Villa Pinedo 

Stichting Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen met gescheiden ouders online hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. Ook is er een aanbod voor gescheiden ouders, zoals een online training en forum waar ouders vragen kunnen stellen aan jongeren. Kinderen met gescheiden ouders maken hier volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat door advies te geven vanuit hun eigen ervaringen. De effectiviteit van het Buddyprogramma wordt gedurende 4 jaar onderzocht door de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie: www.villapinedo.nl 

Oranje Fonds

De Appeltjes van Oranje worden beschikbaar gesteld door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: Villa Pinedo