Langer thuis met een goede kwaliteit van leven

0
395

De overheid wil ouderen helpen om langer zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dit staat in het programma Langer Thuis. Om te realiseren dat ouderen langer thuis wonen is een andere kijk op zorg en dienstverlening nodig. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar om ervoor te zorgen dat (kwetsbare) ouderen langer en zelfstandiger thuis kunnen wonen. De levenskwaliteit van ouderen in hun eigen woonomgeving moet toenemen, terwijl de maatschappelijke kosten moeten afnemen. Dit kan enkel door de zorg- en dienstverlening voor ouderen nog efficiënter en kwalitatief beter te maken.

Om ouderen de beste zorg en dienstverlening thuis te bieden, wordt er meer gevraagd van huisartsen en wijkverpleegkundigen, Ook zien zorgverleners in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen en constateren dat ouderen vaak te weinig professionele zorg aan huis krijgen en ook te weinig mantelzorg. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium te voorkomen dat ouderen vroegtijdig de thuisomgeving moeten verlaten omdat hun leven niet langer kwaliteitsvol genoeg is. 

Preventie is slechts één kant van het verhaal. Er zijn oplossingen nodig die ouderen, en hun mantelzorgers, ondersteunen en begeleiden wanneer hun levenssituatie kwetsbaar wordt en ze hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Want door langer thuiswonende ouderen krijgen mantelzorgers steeds meer te maken met complexe zorgsituaties. Voor mantelzorgers is er veel nuttige informatie beschikbaar op MedicalFacts.nl. 

Zorg op Afstand

Door corona is er veel meer zorg op afstand geboden. Veel ouderen zijn zeer tevreden over zorg op afstand via telebegeleiding of een videonetwerk. Clienten voelen zich door deze interactieve zorg veiliger. Dankzij het video- of telecontact kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Via telebegeleiding of een videonetwerk kunnen ouderen contact hebben met hun zorgverleners en zo begeleiding en advies krijgen. Vooral ouderen van boven de 75 jaar en ouderen met een chronische ziekte maken steeds meer gebruik zorg op afstand. En naar volle tevredenheid, zo blijkt uit het representatieve onderzoek. 

Extra impuls voor zorg op afstand door corona


Niet alleen cliënten zijn positief; ook de betrokken zorgverleners vinden dat videocommunicatie het werk niet aantrekkelijker en gevarieerder maakt. Door de corona-maatregelen is het bieden van zorg op afstand de meest veilige optie voor ouderen. Door de coronapandemie is er extra vaart gemaakt met de verdere invoering van zorg op afstand. 

Zorg op afstand is een belangrijk middel en antwoord op deze ontwikkelingen. Daarom moeten veel meer mensen aangesloten worden op veilig videonetwerken. Meestal is er nu alleen nog sprake van communicatie tussen zorgcliënt en zorgverlener. Maar er zijn meer mogelijkheden. Ouderen kunnen met videobellen meer sociale contacten maken Het is van belang dat dat zorg op afstand ook na corona verder integreert in de reguliere zorg.rm van

Tips voor mantelzorgers

Ben je op zoek naar praktische voorbeelden van hoe mantelzorgers hun naaste kunnen helpen met dagelijkse handelingen zoals wassen, het lopen met een rollator of helpen met douchen? De website SamenBeterThuis.nl bevat veel handige instructievideo’s voor het verzorgen van een naaste.  Bekijk ook de instructievideo’s over het gebruik van hulpmiddelen op de website GoedGebruik.nl 

Mantelzorgers die op zoek zijn naar hulpmiddelen om het huis levensloopbestendig te maken kunnen terecht bij een hulpmiddelenwijzer. Een dergelijk platform helpt om een huis om te vormen tot een levensloopbestendige woning zodat je er langer kan blijven wonen ook als er in de toekomst meer zorg nodig is. Een levensloopbestedig huis is een huis waar extra aandacht is voor valpreventie. Een hulpmiddelenwijzer geeft bijvoorbeeld tips voor aanpassingen in het huis om bijvoorbeeld veilig te douchen

Wie meer wil weten over hoe om te gaan met dementie of op zoek is naar een (gratis) training of tips over ondersteunen van mantelzorgers kan terecht op de website Samendementievriendelijk.nl

In de Wegwijzer Mantelzorg zet MantelzorgNL, de vereniging speciaal voor mantelzorgers, handige informatie over mantelzorg op een rijtje. Je vindt in de wegwijzer bijvoorbeeld links naar allerlei handige websites.