Oproeping tot de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering

Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), heeft de eer om zijn aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, bestuurders en commissaris uit te nodigen op een nieuwe buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 25 september 2020 om 09:00u CEST in de kantoren van de Vennootschap te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België. Het wettelijk vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen over de agendapunten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 2 september 2020 werd immers niet behaald.

COVID-19

In het licht van de COVID-19 pandemie wordt momenteel voorzien dat de maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op 25 september 2020, datum van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.

Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergadering. Er kan ook niet worden uitgesloten dat de Belgische regering opnieuw bijkomende maatregelen zal opleggen. We volgen de situatie op de voet en zullen alle relevante informatie en maatregelen die een impact hebben op de algemene aandeelhoudersvergadering openbaar maken op de Biocartis website.

Stemming per brief of per volmacht

In het licht hiervan beveelt de Vennootschap aan dat de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering zoveel als praktisch mogelijk gebruik maken van het recht om te stemmen door middel van een stemming per brief of per volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorts wordt aanbeloven dat effectenhouders die gebruik willen maken van hun vraagrecht met betrekking tot de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, dit doen op schriftelijke wijze. De modaliteiten van voormelde wijzen van deelname aan de buitengewone algemene vergadering worden uiteengezet in de oproeping en in de betreffende formulieren voor de stemming per brief of per volmacht.

Om tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering te worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap voldoen aan de vereisten van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten beschreven in de oproeping naleven. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de algemene aandeelhoudersvergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

Bron: Biocartis

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.