Marianne Nieuwenhuijze benoemd tot hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde

0
818

Marianne Nieuwenhuijze is benoemd tot bijzonder hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde bij Universiteit Maastricht. Met haar onderzoek richt Nieuwenhuijze zich op ondersteuning van professionals in de geboortezorg om zorg te geven die een gezond verloop van zwangerschap en geboorte, en een positieve ervaring van zwangere vrouwen helpt bevorderen. Naast haar bijzonder hoogleraarschap blijft Nieuwenhuijze als lector Midwifery Science verbonden aan de Academie Verloskunde van Zuyd Hogeschool.


“Midwifery is de Engelse term voor de zorg die door verloskundigen wordt gegeven. Het betekent ‘bij de vrouw staan’. Een belangrijke missie in mijn onderzoeksopdracht is de verloskundige als professional daartoe nog beter toe te rusten”, licht Nieuwenhuijze toe. Deze zorg neemt, behalve de medische kant van bevallen, ook het welbevinden en de sociale omgeving van vrouwen in ogenschouw. Want al deze zaken hebben veel invloed op de gezondheid en de uitkomsten van de zwangerschap. Onderzoek waarin ook wordt gekeken hoe vrouwen zelf een duidelijke stem en meer regie kunnen hebben in hoe die zorg wordt ingevuld. Nieuwenhuijze doet dit samen met onderzoekers bij Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht, met studenten van de Academie Verloskunde Maastricht en met studenten van andere opleidingen voor de geboortezorg in Nederland. Ook de studenten geneeskunde kunnen gaan profiteren van de leeropdracht. Juist samen onderwijs volgen en onderzoek doen als student draagt bij aan een beter begrip en een positieve, constructieve samenwerking als toekomstige professionals in het belang van moeder en kind.


Een gezonde zwangerschap en een spontane bevalling hebben veel voordelen voor moeder en kind. En voor de maatschappij. De meeste vrouwen ervaren dan meer regie en kijken positiever terug op hun bevalling. Ze knappen ook beter op, zodat ze volop voor hun kind(eren) kunnen zorgen en dit kunnen combineren met werk. Ook voor baby’s is er winst als ze na een gezonde zwangerschap geboren worden. Het draagt bij aan de gezondheid en ontwikkeling van het kind in de baarmoeder en in de jaren daarna. Verloskundigen zijn gemotiveerd om hun zorg voor gezondheid van moeder en kind meer op maat vorm te geven. Om dat steeds weer voor elkaar te krijgen en tegelijk een goede uitkomst te bewaken, zijn wetenschappelijke kennis en nieuwe vormen van zorg nodig. “Onderzoek helpt om beter te begrijpen wat we kunnen doen om zwangerschap en geboorte gezond en spontaan te laten verlopen” zegt de net benoemde hoogleraar Nieuwenhuijze. “Een paar voorbeelden: meerdere onderzoeken laten zien dat er minder vroeggeboortes zijn en meer spontane bevallingen, als zwangere vrouwen tijdens de hele periode rondom zwangerschap en bevalling ‘continuïteit van zorg’ krijgen van een klein groepje vaste verloskundigen. Of dat blijven bewegen tijdens de weeën de kans op een spontane bevalling vergroot.”


De bijzondere leerstoel Midwifery/Fysiologische Verloskunde is ingesteld voor een periode van vijf jaar, van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2025.

Prof. dr. Marianne Nieuwenhuijze: “Een belangrijke missie is om de verloskundige nog beter toe te rusten om dichtbij de vrouw te staan.”
 
Over Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ? over de grenzen van disciplines en organisaties heen ? intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.