Stichting Vrije Artsenkeuze gemend positief over terugtrekken wetsvoorstel tegen vrije artsenkeuze

Double Arrow Road Sign

De Stichting Vrije Artsenkeuze heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het besluit vandaag van minister De Jonge (Volksgezondheid) om een wetsvoorstel terug te trekken dat de vrije artsenkeuze substantieel zou inperken.

De ene kant

‘Aan de ene kant is het een klinkklare overwinning voor alle patiënten die nu zelf kunnen bepalen naar welke arts, psycholoog of specialist ze willen’, stelt Ger Jager, voorzitter van de Stichting Vrije Artsenkeuze (SVA) dat de belangen van 5.000 medische zorgverleners behartigt.

De andere kant

‘Aan de andere kant houdt de minister een voorbehoud dat hij later alsnog het wetsvoorstel kan indienen. De minister heeft zich de afgelopen jaren niet gedragen als het toonbeeld van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, dus we blijven vinger aan de pols houden.’

De SVA verzet zich al sinds 2013 tegen het afschaffen van de vrije artsenkeuze. In 2014 sneuvelde het voorstel, dit keer namens toenmalig minister Schippers, in de Eerste Kamer en leidde tot een kabinetscrisis.

Het voorlopig geschrapte wetsvoorstel dwingt zorgverzekeraars om de vergoeding van de tarieven van zelfstandige zorginstellingen tot 50% te verlagen. Dit terwijl de honderden zelfstandige klinieken in ons land, van revalidatie tot GGZ-zorgverleners nu al slechts 75% van de behandelkosten vergoed krijgen, terwijl ziekenhuizen de volle 100% ontvangen. Jager: ‘Een verdere verlaging zou voor elke instelling bedrijf de doodsteek zijn. Ruim 200 gespecialiseerde klinieken zouden verdwijnen en duizenden zorgverlener zouden hun baan verliezen. De coronacrisis heeft juist geleerd dat we onze zorg moeten koesteren.’

Bron: Headline