Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): Influenzavaccinatie ook in coronatijd van groot belang

Vanochtend was staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanwezig bij de griepvaccinatie van Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. Blokhuis en Van Essen vragen hiermee aandacht voor het belang van vaccineren tegen influenza, ook in coronatijd. Blokhuis en Van Essen roepen iedereen in de risicogroep zich te laten vaccineren om complicaties van influenza en extra ziekenhuisopnamen te voorkomen. Volgende week woensdag 21 oktober zal tijdens de tweede Nationale Griepprikdag in een online symposium met onder meer Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie van het Erasmus MC en Margot Carpay van het RIVM de eerste bevindingen over de opkomst voor de griepprik in deze coronatijd te zien zijn. Ook zal er toelichting zijn om de griepprik voor het eerst te combineren met de pneumokokken vaccinatie voor ouderen van 73 tot en met 79 jaar.  

Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, voormalig huisarts en griepexpert, ontvangt de griepprik in bijzijn van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).   

Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, maar de laatste jaren duurden deze lang en leidden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In totaal zitten meer dan 6 miljoen mensen in de risicogroep waarvan iets meer dan de helft zich laat vaccineren. In 2019 overleden 2.900 mensen méér dan gemiddeld tijdens de griepepidemie, waaronder vooral ouderen.  


 
Hoge of lage opkomst in coronatijd? 


Afgelopen jaren is er een licht stijgende lijn te zien in het aantal vaccinaties. De verwachtingen voor dit jaar zijn hoog. Ook in coronatijd is het voor mensen uit de risicogroepen belangrijk om de griepprik te nemen; om de complicaties van influenza en extra ziekenhuisopnamen te voorkomen. En het kan verwarring met het coronavirus vermijden. Als echter te veel mensen gehoor geven aan de oproep om te vaccineren voorziet De Nederlandse Influenza Stichting een mogelijk tekort aan vaccins en zal er mogelijk meer nadruk gelegd worden op mensen met een hoger risico. Uit voorzorg heeft het RIVM daarom 500.000 extra vaccins ingekocht. Een ander scenario is dat een huisartsbezoek een obstakel kan zijn voor mensen uit de risicogroep waardoor het aantal vaccinaties achter blijft. Blokhuis en Van Essen benadrukken dat huisartsenpraktijken in het hele land goed voorbereid zijn met coronamaatregelen om veilig te kunnen vaccineren. Met deze verschillende scenario’s in gedachten zal het RIVM deze periode goed monitoren of men bereid is de griepprik te halen en zal zij mensen extra oproepen of afremmen waar nodig.   


 
Gevolgen van influenza op hart en bloedvaten 


Hoewel de griepprik niet voor 100% effectief is in het voorkomen van griep, zal een griepinfectie dankzij de vaccinatie vaak milder verlopen, met minder risico op het verergeren van bijvoorbeeld een hart- of vaataandoening. Zo is uit een analyse van verschillende gepubliceerde studies, waaronder een studie onder 65-plussers met een hart- en vaatziekte, gebleken dat de griepprik leidt tot een lager risico op grote complicaties of sterfte als gevolg van hart- en vaatproblemen binnen een jaar na de prik. Prof. dr. Leonard Hofstra, hoogleraar en cardioloog aan het Amsterdam UMC: “Griep kan tot serieuze gezondheidsproblemen leiden. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder ruim zeshonderdduizend mensen met hoge bloeddruk dat er wel degelijk een relatie is tussen griep en het krijgen of verergeren van hart- en vaatziekten op de langere termijn. De kennis hierover in Nederland onder mensen uit de risicogroepen is relatief laag.” 


 
Webinar over nut en noodzaak vaccineren tegen influenza in coronatijd 


Na de eerste Nationale Griepprikdag in 2019, is het thema van 2020 het belang van de griepprik in tijden van Covid-19. Ook de invoering van de pneumokokken-vaccinatie voor ouderen van 73 tot en met 79 jaar is nieuw dit jaar. Ten slotte zijn er ook nieuwe gegevens over de lange termijn gevolgen van influenza op het hart. Programma webinar influenza in coronatijd 


Het webinar over influenza in coronatijd vindt plaats op woensdag 21 oktober van 14.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via https://influenzastichting.nl/nationale-griepprikdag-online-21-oktober/

De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod tijden het webinar: 

  • Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de oproep aan de risicogroep om zich te laten vaccineren.
  • De voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, huisarts Ted van Essen, zal de inleiding houden over de stand van zaken van de griepprik voor risicopersonen in Nederland, inclusief de ontwikkelingen sinds de vorige Nationale Griepprikdag in 2019. 
  • Marc van Ranst, hoogleraar virologie van KU Leuven, zal de stand van zaken over de griepprik in België toelichten. 
  • Margot Carpay, programmamanager griep- en pneumokokkenvaccinatie van het RIVM, zal de eerste bevindingen over de opkomst voor de griepprik dit seizoen laten zien. Daarnaast zal zij de dubbelvaccinatie voor influenza en pneumokokken, zoals die dit jaar gestart is, beschrijven. 
  • Daphne van Wees, epidemioloog en gedragsdeskundige van het RIVM, zal laten zien hoe de beleving van de eigen vatbaarheid voor influenza de houding tegenover de griepprik kan beïnvloeden. 
  • Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie van het Erasmus MC zal het belang van de griepprik ten tijde van de huidige Covid-19 pandemie illustreren.  
  • Leonard Hofstra, hoogleraar cardiologie van het Amsterdam UMC zal de gevolgen van influenza op het hart en de bloedvaten toelichten en het belang van de griepprik voor patiënten met hartvaatziekten benadrukken.

21 oktober 2020 tweede Nationale Griepprikdag


Online symposium met onder meer:

  • Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie Erasmus MC over het belang van de griepprik in coronatijd
  • Margot Carpay van het RIVM over de opkomst voor de griepprik in coronatijd en toelichting op de dubbelvaccinatie voor influenza en pneumokokken
  • Leonard Hofstra, hoogleraar cardiologie van het Amsterdam UMC over de gevolgen van influenza op het hart en de bloedvaten  

Deelname kan door aanmelding hier.
Via de chat kan iedere deelnemer vragen stellen aan het panel. 

Over de Nederlandse Influenza Stichting 


De Nederlandse Influenza Stichting bestond al in de jaren negentig. Dat leidde toen tot een toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, omdat de activiteiten werden overgenomen door de Nederlandse huisartsen. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad sinds 2009 weer afnam. In mei 2018 luidde de Nederlandse seniorenorganisatie, KBO-PCOB, de noodklok. Aanleiding hiervoor was het stijgende  sterftecijfer onder senioren door de griep. KBO-PCOB riep de overheid en maatschappelijke organisaties op om een “actieplan wintersterfte” te ontwikkelen. Om deze reden is de Nederlandse Influenza Stichting nieuw leven in geblazen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen