IGJ-adviseur Anne Margriet Pot benoemd tot hoogleraar ‘Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’

Anne Margriet Pot, strategisch adviseur langdurige zorg bij IGJ, is benoemd tot hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Roland Bal, hoogleraar ‘Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg’ over deze nieuwe leerstoel: “Met de komst van Professor Pot geeft ESHPM een nieuwe impuls aan het onderzoek naar het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Haar focus op persoonsgerichte zorg vormt daarbij een welkome aanvulling die nauw aansluit bij de transitie die de zorg op dit moment doormaakt.”

De IGJ streeft ernaar het toezicht op de langdurige zorg beter te laten aansluiten bij de toenemende netwerkstructuur van de gezondheidszorg. Daarnaast wil de IGJ in het toezicht meer recht doen aan de ervaringen en kennis van alle betrokkenen, zeker die van patiënten en cliënten zelf. Bovendien is een stevige verankering tussen wetenschap en toezichtpraktijk voor de IGJ essentieel om voortdurend te kunnen verbeteren.

“Ons toezicht vraagt om innovatie”, aldus Anne Margriet. “Het publiek krijgt steeds meer zeggenschap in de samenleving, ook over de zorg die mensen ontvangen. De maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders zijn niet langer vanzelfsprekend. Netwerkzorg roept de vraag op wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die zorg. Zorgaanbieders maar ook wijzelf spelen nog onvoldoende in op de behoeften en voorkeuren van patiënten en cliënten. Het is essentieel om te luisteren naar hun ervaringen, naast die van familieleden en zorgprofessionals. Dit alles vraagt om een meer flexibele vorm van toezicht die persoonsgerichte en geïntegreerde zorg stimuleert.”

Anne Margriet brengt als psycholoog belangrijke expertise mee voor de invulling van deze nieuwe IGJ-leerstoel. Vanaf 2007 was zij hoogleraar Ouderenpsychologie in Amsterdam en sinds 2019 buitengewoon hoogleraar in Zuid-Afrika. Voordat zij eind 2018 bij de IGJ kwam, werkte zij vier jaar bij de World Health Organization (WHO). Eerder werkte zij bij het Trimbos-instituut en doceerde zij aan de Vrije Universiteit. Ook heeft zij als klinisch psycholoog bij diverse zorgorganisaties gewerkt.

Over ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. ESHPM-onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo worden de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Bron: Erasmus School of Health Policy & Management

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen