Eerste co2-routekaarten care

Careyn en GGZ Breburg hebben een eerste CO2-routekaart gemaakt voor hun vastgoed. Dat betekent dat ze in kaart brengen met welke maatregelen ze voor hun vastgoed 50% CO2-reductie kunnen halen in 2030 en via welke route ze bijna CO2-neutraal kunnen worden in 2050. Ze gebruikten daarvoor de CO2-reductietool die speciaal voor de caresector is ontwikkeld door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

GGZ Breburg heeft de routekaart uitgewerkt voor twee grote locaties. Voor de rest van het vastgoed is de basis gelegd door de verplichte energiebesparingsmaatregelen in te plannen. Voor alle locaties samen wordt nu een reductie van 44% berekend. Voor 2050 gaapt er nog wel een groot gat met het doel van 95% CO2-reductie. Maurice Roovers, projectleider duurzaamheid van GGZ Breburg is erg enthousiast over het opstellen van deze routekaarten omdat je dan naar je doel toeloopt in plaats van uitgaat van wat je op de korte termijn kunt doen. Het helpt ook bij keuzes voor renovatie of nieuwbouw of afstoten en het verduurzamen van het Meerjarenonderhoudsplan.

De ervaring van Facilitair manager Careyn Arno van der Spek laat zien dat de eerste stappen een goed begin opleveren. Zowel voor de energietransitie als draagvlak in de organisatie. Het reductiepotentieel is al voor 70% van het vastgoed goed in kaart gebracht en de doelstelling om in 2030 50% CO2 te reduceren ligt voor het eigen vastgoed binnen handbereik. De aanpak wordt volledig ondersteund door manager facility management Careyn Paul Mulder. Het inzicht in het terugverdienen van de investeringen was hiervoor belangrijk. De resultaten worden in de vorm van het Meerjarenonderhoudsplan gecommuniceerd naar de Directie en Raad van Bestuur.

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum dat zich richt op CO2-emissireductie in de zorgsector. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stimular/MPZ en TNO in afstemming met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz.

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Zij vertalen de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Zij willen de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op stimular.nl/doe-het-zelf. Het doel is dat ondernemers en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen gericht op verduurzaming zijn.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen