VvAA van start met vierde editie Nationale (Ont)Regelmonitor

0
941

De vierde editie van de halfjaarlijkse Nationale (Ont)Regelmonitor is van start gegaan. Via de (Ont)Regelmonitor meet VvAA, collectief voor ruim 125.000 zorgverleners, ervaren regeldruk van zorgverleners in hun dagelijkse praktijk. Ook in deze uitzonderlijke tijden blijft VvAA dit onderzoek doen, want onnodige regeldruk is nog steeds een enorme belasting voor zorgverleners en VvAA wil zeker stellen dat dit thema ook op de agenda van het nieuwe kabinet komt te staan.

Regeldruk op agenda nieuwe kabinet

De laatste resultaten van de (Ont)Regelmonitor van VvAA, gehouden in maart 2020, wezen uit dat 46 procent van de zorgverleners aangeeft dat de regeldruk in hun beleving ten opzichte van een jaar eerder, is toegenomen. Ook gaven zij aan meer kwijt te zijn aan niet effectieve regels die belastend zijn om na te leven.

Tijmen Hiep, tandarts, lid van het bestuur van VvAA: “De belofte van dit kabinet ten aanzien van regeldruk voor zorgverleners is nog lang niet gerealiseerd. Willen we borgen dat zorgverleners het plezier in hun vak behouden, dan is het van groot belang dat dit thema ook op de agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Via de (Ont)Regelmonitor houden we de vinger aan de pols en houden we dit thema ook blijvend onder aandacht in Den Haag.

Effecten COVID-19-pandemie op regeldruk

In deze vierde editie van de Nationale (Ont)Regelmonitor wordt eveneens ingegaan op de effecten van de COVID-19-pandemie op regeldruk. Hiep: “We ontvangen veel signalen dat de COVID-19-pandemie effect heeft gehad op regeldruk in de praktijk. Daar willen we graag van leren: ervaren zorgverleners juist minder of meer regeldruk, welke ontwikkelingen liggen hier aan ten grondslag en welke ‘best practices’ moeten we vasthouden om niet effectieve regels ook in de toekomst in de ban te kunnen doen.”

Van 12 november tot 11 december kunnen zorgverleners uit alle beroepsgroepen de Nationale (Ont)Regelmonitor invullen via www.ontregelmonitor.nl

Achtergrond Nationale (Ont)Regelmonitor

In 2017 en 2018 hebben VvAA en huisartsenactiegroep ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO), samen met zorgverleners en andere stakeholders in de zorg, de verlammende bureaucratie in de zorg onder de naam ‘(Ont)Regel de Zorg’ op de agenda gezet. Na de schrapconferentie eind 2017 en de ‘Schrap- en Verbetersessies’ begin 2018, werden 62 concrete schrappunten gepresenteerd aan minister Bruins. Deze punten vormden de basis voor het VWS Actieplan (Ont)Regel de Zorg met meer dan 150 maatregelen waarmee ministers Bruins en De Jonge zich committeerden aan het terugbrengen van de regeldruk voor zorgverleners. Middels de halfjaarlijkse Nationale (Ont)Regelmonitor monitort VvAA in hoeverre zorgverleners daadwerkelijk merkbaar minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk.