Miljoenen extra voor fysieke, sociale én digitale toegankelijkheid

0
1028

Het stadsbestuur investeert de komende jaren 3,5 miljoen euro extra in het voor iedereen nog toegankelijker maken van Den Haag. Het gaat daarbij om fysieke, sociale én digitale toegankelijkheid. Dit Toegankelijkheidsfonds van 3,5 miljoen euro komt bovenop de middelen die burgemeester en wethouders op hun eigen beleidsterreinen inzetten om de toegankelijkheid te verbeteren.

Bovendien wordt de subsidieregeling uitgebreid. Daarin wordt het ook voor ondernemers mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanpassingen, voorzieningen en projecten die de toegankelijkheid van hun bedrijf of organisatie helpen verbeteren. Daarnaast begint de gemeente een meerjarige bewustwordingscampagne.

Met zijn nieuwe Toegankelijkheidsagenda 2020-2022 (‘Vanzelfsprekend Toegankelijk’), die vandaag aan de gemeenteraad is gepresenteerd, geeft het stadsbestuur ook invulling aan het VN-verdrag Handicap. De agenda is samen met de stad opgesteld. Ongeveer 175 deelnemers (inwoners, experts, ervaringsdeskundigen, ondernemers en maatschappelijke organisaties) hebben hun kennis, expertise en ervaring gedeeld. Ook de inspiratienota ‘100% toegankelijk Den Haag’, die de gemeenteraad heeft opgesteld, speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van deze agenda.

Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder toegankelijkheid: “In een stad van iedereen is het van vitaal belang dat we sociaal met elkaar omgaan. Mensen met een beperking willen geen uitzondering zijn, maar aangesproken worden op hun kracht en talenten. Meedoen moet vanzelfsprekend zijn zonder te hoeven opkomen voor de fysieke en sociale ruimte die hiervoor nodig is”.

In de nieuwe Toegankelijkheidsagenda 2020-2022 zijn op verschillende terreinen ambities geformuleerd, zoals dienstverlening, stadsinrichting, cultuur, sport, onderwijs, werk en inkomen. Fysiek en digitaal. Daarbij gaat het onder meer om het toegankelijker maken van bewonersparticipatie bij (gemeentelijk) beleid, en van publieke voorzieningen. Zo moeten inwoners van Den Haag kunnen rekenen op toegankelijke dienstverlening, in gebouwen en online. De gemeente ontwikkelt de app ‘Samen op pad’ die aangeeft waar toegankelijke voorzieningen zijn. Toegankelijkheid wordt de norm bij ontwerp, uitvoering en beheer van de openbare ruimte.

“Toegankelijkheid gaat verder dan de fysieke leefomgeving”, zegt Kavita Parbhudayal. “In de kern gaat toegankelijkheid erover dat mensen met een beperking veilig en volwaardig kunnen deelnemen aan alle facetten van het maatschappelijk verkeer. Kunnen zij volwaardig meedoen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt? Kunnen zij net als anderen gebruik maken van informatie op het internet? En is het voor mensen met een beperking even eenvoudig als voor mensen zonder beperking om actief mee te denken en te praten over de ontwikkeling van beleid of de inrichting van voorzieningen?”

Om kennisdeling, visies en samenwerking op het terrein van toegankelijkheid te bevorderen wordt de Alliantie Toegankelijk Den Haag opgericht. Ondernemers, maatschappelijke en belangenorganisaties worden van harte uitgenodigd om mee te doen als ambassadeurs voor een toegankelijk Den Haag; om zo hun expertise beschikbaar te stellen en andere partijen uit de stad te stimuleren om zich in te spannen voor een toegankelijke stad.

Bron: Den Haag