Verbetering koopkracht senioren noodzakelijk

De begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft invloed op de koopkracht van veel Nederlanders. KBO-PCOB stuurde de Kamerleden daarom een brief om de koopkracht van senioren te verbeteren en verdere werkloosheid en armoede te voorkomen.

Corona verandert veel in onze economie. Voor jongeren is de arbeidsmarkt alweer aan het herstellen. Bij vijftigers en zestigers is nog geen sprake van herstel. Vóór de coronacrisis was de arbeidsmarkt al sterk in hun nadeel. Wie boven de 55 is en werk zoekt, zal het de komende jaren dubbel zwaar hebben. Mede doordat de maximale WW-duur is verkort. Een verloren generatie kan gaan ontstaan. KBO-PCOB vraagt de Kamer om alert zijn te zijn op deze ontwikkelingen. Daarnaast moet de Arbeidsinspectie meer mogelijkheden en mankracht krijgen om op te treden tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.

Armoede


55-plussers vormen de grootste groep in de langdurige bijstand. Niet verwonderlijk dat in die jaren voor pensionering de armoedekans oploopt. AOW en pensioen vormen in latere jaren meestal een armoedebuffer, maar het risico op armoede neemt wederom sterk toe met de jaren. Zo is 11 procent van de negentigplussers intussen arm te noemen. KBO-PCOB pleit ervoor onderzoek te doen naar de specifieke oorzaken daarvan. Het niet-gebruik van de AIO blijft eveneens zorgelijk. Het ministerie kijkt nu naar mogelijke verbeteringen. KBO-PCOB wil dat de politiek stevig vinger aan de pols houdt en aandringt op snelheid bij het realiseren van een oplossing.

Pensioenen


Veel aanvullende pensioenen zijn in de afgelopen 12 jaar niet geïndexeerd (en soms gekort). Dat hakt erin bij miljoenen gepensioneerden. Het nieuwe pensioencontract moet meer perspectief bieden op indexatie, maar tot het moment van overstappen hebben deelnemers nog te maken de lage rekenrente . Dat is niet alleen slecht voor de koopkracht van gepensioneerden, maar ook voor de hoogte van de pensioenpremies én het voor het vertrouwen dat alle deelnemers in het nieuwe stelsel hebben. KBO-PCOB pleit er daarom samen met anderen voor om al eerder, evenals in het pensioenakkoord afgesproken is, te gaan rekenen met een prudent verwacht reëel rendement.

Bron: KBO-PCOB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen