Raad van Ouderen: bevorder videobellen en belcirkels

0
806

Investeer in en ondersteun initiatieven voor beeldbellen en belcirkels. Die spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten die thuiswonende ouderen in coronatijd hebben. Beeldbellen en belcirkels zijn, met de juiste ondersteuning, gemakkelijk te organiseren, bieden continuïteit en zijn snel te verspreiden. Dat advies geeft de Raad van Ouderen aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister had de Raad gevraagd te adviseren over welke initiatieven behouden moeten blijven die in coronatijd zijn ontstaan.

Behoefte aan contact

Voor het advies inventariseerde de Raad van Ouderen welke initiatieven zijn ontstaan tijdens de coronacrisis en welke daarvan behouden zouden moeten blijven. De Raad raadpleegde daarvoor de eigen achterban, bezag verschillende rapporten en websites en gebruikte eigen ervaringen en inzichten. Belangrijkste conclusie is dat uit alles blijkt dat ouderen grote behoefte hebben aan en het behouden van contact, ook wanneer dat fysiek moeilijk of onmogelijk is. De Raad ziet dan ook dat juist contact-activiteiten genoemd worden als initiatieven die behouden moeten blijven: beeldbellen, telefooncirkels, gezelschapsactiviteiten, boodschappen, eten en WhatsAppgroepen opzetten.

Randvoorwaarden

De Raad van Ouderen noemt in het advies drie randvoorwaarden om initiatieven tot een succes te maken. In de eerste plaats is laagdrempelige ondersteuning dichtbij van groot belang, door experts, bijvoorbeeld met een helpdesk of achtervang. In de tweede plaats moet continuïteit gewaarborgd zijn; eenmalige acties (‘hoe sympathiek en goed bedoeld ook’), dragen niet structureel bij aan het verminderen van (het risico op) vereenzaming. Tot slot dienen initiatieven met een relatief lage investering in de vorm van geld of ondersteuning te kunnen worden opgezet.

Relatief laagdrempelig

Dat brengt de Raad van Ouderen tot het advies om vooral beeldbellen en belcirkels te bevorderen, relatief laagdrempelige oplossingen met een groot bereik: ‘De Raad van Ouderen adviseert de minister om samen met relevante stakeholders zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, buurthuizen, kerkgenootschappen, ouderen(organisaties) en dergelijke te investeren in promotie en ondersteuning van initiatieven gericht op de grote behoefte aan onderlinge contacten en zich daarbij (samen met genoemde stakeholders) in eerste instantie te richten op initiatieven zoals beeldbellen en belcirkels.’

Centrale plek

Met promotie kun je mensen bewust maken van wat beeldbellen en belcirkels kunnen bieden, stelt de Raad. Ondersteuning is nodig om prettig beeldbellen ook toegankelijk en mogelijk te maken. Die ondersteuning kan bijvoorbeeld lokaal geboden worden. Maar de Raad stelt de minister ook voor landelijk een breed toegankelijke centrale plek te creëren waar organisaties en burgers terecht kunnen met hulpvragen over beeldbellen en telefooncirkels.

Advies-Raad-van-ouderen-belcirkels-en-andere-initiatieven-corona

Bron: Stichting Vilans

Vorig artikelSlim pillenpotje stimuleert therapietrouw patiënten met tuberculose
Volgend artikelFysiotherapie steeds minder betaalbaar: Patiënten mijden zorg
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.