Anderhalf miljoen provinciale subsidie voor diabetes type 2 onderzoek “De Maastricht Studie”

Tweede fase van onderzoek Maastricht UMC+ naar oorzaken en gevolgen van diabetes type 2 

De Maastricht Studie, een grote cohortstudie van het Maastricht UMC+ naar oorzaken en gevolgen van diabetes type 2, krijgt een subsidie van anderhalf miljoen van de provincie Limburg in het kader van het programma Kennis-As. De subsidie is bedoeld voor de tweede fase van De Maastricht Studie, waarin alle deelnemers aan het onderzoek opnieuw worden onderzocht.

In oktober 2020 is de eerste fase van De Maastricht Studie, die voornamelijk bestond uit het genereren van data en kennis, afgerond. De uitkomsten geven een goed inzicht in de gezondheid van de Limburgse bevolking. Met de data die de metingen van inmiddels 9000 deelnemers hebben opgeleverd, zijn er relaties blootgelegd tussen diabetes type 2 en andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, maar ook depressie, dementie en bepaalde oogziekten. Het onderzoek heeft geresulteerd in ruim negentig wetenschappelijke publicaties en 36 volwaardige promotietrajecten. 

Tweede fase


In de tweede fase van De Maastricht Studie (DMS2) worden deelnemers opnieuw uitgenodigd om alle metingen die al eerder zijn verricht, opnieuw te ondergaan. Dat geeft de mogelijkheid om conclusies te trekken over oorzaak en gevolg, alsmede de snelheid waarmee veranderingen in de gezondheid plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een vertaling van innovatieve kennis naar praktische toepassingen die het fysieke en mentale welzijn van Limburgers verbeteren. Belangrijke doelen zijn het voorkomen van chronische ziekten en verbetering van de leefstijl, de sociale omgeving, de kwaliteit van leven en daarmee: de algehele gezondheid. Om zodoende de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de Limburgse bevolking te verbeteren.

Kennis-As


De tweede fase van De Maastricht Studie past perfect binnen het provinciale programma Kennis-As, waarbij kennisinstellingen (in dit geval het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht) en de provincie Limburg zich gezamenlijk inzetten voor economische en sociale structuurversterking. De economische impact van fase 2 zal vooral merkbaar zijn door verhoogde directe en indirecte werkgelegenheid en door intensievere samenwerking met het bedrijfsleven en de ontwikkeling van spin-offs. Gerekend wordt op nog eens 140 fte aan werkgelegenheid in Limburg (192 fte totaal in Nederland), bovenop de 293 fte die de eerste fase van De Maastricht Studie in Limburg al genereerde (422 fte in heel Nederland).

Vitaliteit


Een wellicht nog belangrijker economisch effect is de beoogde vergroting van de vitaliteit van de Limburgse bevolking als gevolg van leefstijladviezen en vroege opsporing en preventie van chronische ziekten. Een vitale beroepsbevolking is immers een voorwaarde voor een vitale economie. Ter illustratie: ziekteverzuim kost de Nederlandse economie jaarlijks meer dan 10 miljard euro.
De valorisatie van de opgedane kennis zal zich in de tweede fase van De Maastricht Studie sterker richten op het midden- en kleinbedrijf en start-ups, in samenwerking met de campussen Brightlands Maastricht Health Campus, Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en Brightlands Campus Greenport Venlo. DMS2 is in november 2020 van start gegaan.

Bron: Maastricht UMC+

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen