Nieuwe zorgstandaard Psychotrauma-en stressorgerelateerde stoornissen gepubliceerd

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de zorgstandaard voor psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen ontwikkeld. Naast posttraumatische-stressstoornis (PTSS) wordt er in de zorgstandaard aandacht besteed aan acute stressstoornis, persisterende complexe rouwstoornis en hechtingsstoornissen.

Actueel, wetenschappelijk én vanuit het perspectief van de patiënt


In de zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van de patiënt beschreven wat goede zorg bij psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is. Zoals elke zorgstandaard is deze tot stand gekomen door een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals, en gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Patiënt- en beroepsverenigingen in de ggz hebben de standaard geautoriseerd.

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Sjef Berendsen, lid van de werkgroep: ”Wanneer bij jou een diagnose posttraumatische stressstoornis vastgesteld wordt en je jezelf afvraagt welke behandeling voor jou het meest geschikt is ‘pillen, praten of een specifieke traumagerichte behandeling’, dan wijst deze zorgstandaard je stapsgewijs de weg.”

Complete behandeltraject


De zorgstandaard beschrijft alle onderdelen in het behandeltraject voor mensen met klachten als gevolg van psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Het omvat het gehele proces van vroege onderkenning, preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en begeleiding, bevordering van herstel, tot participatie en re-integratie. Ook de organisatie van zorg en relevante kwaliteits-indicatoren staan erin beschreven.  

De zorgstandaard kan de professional ondersteunen tijdens het behandelproces en geeft bijvoorbeeld antwoorden op vragen als: hoe moet ik de diagnose PTSS vaststellen? Welke behandeling voor PTSS kan ik het beste geven? Wat kan ik doen als een behandeling niet aanslaat? Hoe moet ik omgaan met comorbiditeit?

Sjef Berendsen: “De zorgstandaard laat therapeuten zien welke wegen zij in kunnen slaan bij de diagnostiek en behandeling van PTSS en hoe zij de best mogelijke zorg kunnen verlenen. Het vraagt vervolgens daadkracht en koersvastheid om deze wegen conform de in de zorgstandaard voorgeschreven stappen, best practices en dosering ook echt te bewandelen.”

Middelen voor implementatie
Ter ondersteuning van de patiënt en de implementatie van de standaard in de praktijk, worden de komende maanden onder begeleiding van Akwa GGZ verschillende middelen gerealiseerd. Er is een stroomschema dat laat zien hoe het behandeltraject van een patiënt met PTSS eruit kan zien. De nieuwe zorgstandaard en hulpmiddelen dragen bij aan het geven van goede zorg aan patiënten met PTSS.

Vertegenwoordiger MIND: “Voor de patiënt is het heel fijn dat je door deze visual in één oogopslag ziet hoe het behandeltraject binnen traumazorg ingevuld kan worden. En bovendien dat de behandelroute tot stand komt vanuit gezamenlijke besluitvorming van patiënt, behandelaar en waar mogelijk naasten. We hopen dat met deze zorgstandaard het voor de patiënt makkelijker wordt om de eigen regie te houden.”

Bekijk hier de nieuwe zorgstandaard. Alle zorgstandaarden voor de ggz staan op www.ggzstandaarden.nl.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen