Patiënten Parnassia Groep op wachtlijst krijgen snel passende zorg

Aanpak van onze wachttijden

Parnassia Groep heeft een nieuwe werkwijze om de wachttijd voor patiënten met veelvoorkomende problematiek zo kort mogelijk te laten zijn. Zodra de Treeknorm overschreden wordt, bieden wij de patiënt een alternatief. Binnen of buiten Parnassia Groep. Samen met andere ggz-aanbieders zorgen wij, eventueel via zorgbemiddeling van zorgverzekeraars, ervoor dat patiënten snel passende zorg in de regio krijgen.

Doelgroepen

Deze nieuwe werkwijze geldt voor patiënten met veel voorkomende psychische problematiek die zich nu aanmelden en die specialistische ggz behandeling nodig hebben. Het gaat onder andere over depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Dit zijn de doelgroepen waar veelal de wachttijden te lang zijn. Al geruime tijd wordt er binnen i-psy en PsyQ, waar met name deze doelgroep behandeld wordt, stappen gezet om de wachttijd omlaag te brengen. Echter, kunnen we nog niet overal voldoen aan de Treeknorm om binnen 5 weken een intakegesprek te plannen met een patiënt. Dit is niet wenselijk voor de patiënt, maar ook niet voor ons.

Alternatief voor passende zorg

Patiënten met veel voorkomende psychische problematiek die zich aanmelden bij een onderdeel van Parnassia Groep, krijgen een alternatief geboden wanneer wachttijd langer dan 5 weken is tot intake. In eerste instantie kijken wij naar een alternatief binnen Parnassia Groep bij PsyQ Online en Indigo. Als wij binnen Parnassia Groep geen passend alternatief kunnen bieden dan wordt de patiënt, met toestemming, verwezen naar de partners van de transfertafel in de desbetreffende regio. Of naar zorgbemiddeling van hun verzekeraar; zij kunnen bemiddelen naar een andere aanbieder met een kortere wachtlijst.

De zorg voor mensen met andere psychische problematiek

Behandelingen waarvoor geen alternatief in de regio is, worden altijd in behandeling genomen. Hierin wijzigt niks.

Toekomstbestendige zorg

Met deze aanpak verwachten we de wachttijden binnen de Treeknorm te krijgen en onze zorg weer toegankelijk te maken.

Bron: Parnassia Groep

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen