Aangenaam en betrokken leven op leeftijd

0
648
DEN HAAG - Portret van Wethouder Kavita Parbhudayal samen met haar ouders op het seniorenbankje op de hoek van de Kalvermarkt en het Spui bij de bibliotheek. FOTO EN COPYRIGHT GEMEENTE DEN HAAG/HENRIETTE GUEST

Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022

Participatiekeukens in alle stadsdelen, interactieve colleges door studenten aan senioren, uitbreiding van het aantal valpreventietrainingen, heel veel extra even-uitrusten-bankjes verspreid over de hele stad: het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 omvat tal van nieuwe en concrete initiatieven, die ouderen helpen hun leven te veraangenamen en maximaal bij de samenleving betrokken te blijven.

Het aantal Haagse senioren zal de komende jaren blijven toenemen, van bijna 80.000 senioren in 2019 naar 120.000 senioren in 2040. Met het nieuwe actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022, dat maandag 14 december aan de gemeenteraad is aangeboden, speelt het stadsbestuur op die ontwikkeling in: met extra aandacht en middelen voor wonen, sportieve, sociale en culturele activiteiten en toegang tot hulp en informatie.

“Veel senioren vervullen nu en straks een belangrijke rol in onze stad, als bijvoorbeeld mantelzorger en vrijwilliger. Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag”, zegt wethouder ouderenbeleid Kavita Parbhudayal.

Drie thema’s

Om ouderen een betrokken onderdeel van de samenleving te laten blijven, is het nodig dat zij kunnen meebewegen met de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt. Aan de hand van de thema’s ‘Meedoen en leefplezier’, ‘Gezond en veerkrachtig’ en ‘Prettig wonen in je wijk’ maakt de gemeente dit mogelijk; onder meer door te stimuleren dat zij deelnemen aan activiteiten, aan te sporen gezond te leven en de risico’s op bijvoorbeeld vallen, hitte of uitbuiting te verkleinen. Ouderen spelen hier zelf een grote rol in.

De voortgang en de resultaten van het actieprogramma worden bewaakt door kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag, waaraan onder meer onderzoeksinstituten, sociaal ondernemers en seniorenorganisaties deelnemen. Bij het uitvoeren van de acties uit het programma werkt de gemeente samen met inwoners, welzijnsorganisaties, ondernemers en professionals. Dit actieprogramma is dan ook samen met senioren en seniorenorganisaties, waaronder de Haagse belangenvertegenwoordiging Stedelijke Ouderen Commissie, tot stand gekomen.

“Vol trots op alle vrijwilligers, mantelzorgers, welzijnswerkers en zorgmedewerkers in onze stad, werkt het stadsbestuur de komende jaren verder aan Den Haag als seniorvriendelijke stad. Als het aan mij ligt, blijft één ding altijd hetzelfde: Den Haag is voor alle Hagenaars, jong én oud”, aldus Kavita Parbhudayal.

DEN HAAG – Portret van Wethouder Kavita Parbhudayal samen met haar ouders op het seniorenbankje op de hoek van de Kalvermarkt en het Spui bij de bibliotheek. FOTO EN COPYRIGHT GEMEENTE DEN HAAG/HENRIETTE GUEST

Netwerk WHO

Den Haag is sinds 2014, als eerste Nederlandse stad, lid van het netwerk van ‘seniorvriendelijke steden’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Met het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 wordt dat seniorvriendelijke karakter van de stad verder versterkt.

Bron: Den Haag