‘Optimaliseren sport- en beweegbeleid vraagt om ervaringen uitwisselen’

Boys playing soccer

Dit is een expertquote van Karin van der Maat van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: In Amersfoort wordt het meeste gesport, in Heerlen het minst | ANP

De Atlas voor gemeenten met dit jaar als thema Sport, is op 18 november gelanceerd. Samen met de HAN hebben de onderzoekers de Sportindex van Nederland ontwikkeld. Als beste sportgemeente komt Amersfoort uit de bus, gevolgd door Utrecht.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat voor sportdeelname de sociaaleconomische kenmerken bepalender zijn dan het sportaanbod, in de vorm van accommodaties. Een conclusie die eerder werd getrokken in het proefschrift van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut, die in dit artikel oproept niet nog meer te investeren in ‘beton’, maar juist in de soft- en de orgware; de activiteiten, begeleiding en communicatie en het proces achter het zichtbare aanbod (denk aan burgerparticipatie, monitoring en evaluatie en strategisch beleid van de gemeente).

Advies NL Sportraad

Tevens volgt een pleidooi voor doelgroepenbeleid, iets wat niet geheel toevallig ook terugkomt in het advies van NLsportraad over de organisatie en financiering van de sport. Veel van hun aanbevelingen zijn er op gericht om de bewegingsarmoede te lijf te gaan en te zorgen dat juist die kwetsbare groepen (ouderen, mensen met gezondheidsklachten of een beperking en mensen met een laag inkomen) aan de beweegrichtlijnen gaan voldoen. Over deze groepen zijn bij Kenniscentrum Sport & Bewegen veel kennis en tools beschikbaar.

Op de vraag welke lessen gemeenten dan kunnen leren uit de Sportindex wordt door Willem de Boer (HAN) geopperd om goed te kijken waar sta je nu als gemeente, hoe doen vergelijkbare gemeenten het, waar heb je nog winst te boeken en wat kun je van elkaar leren. In dit laatste kan Kenniscentrum Sport & Bewegen heel goed faciliteren. Recent is namelijk het Social Return on Investment (SROI) premium dashboard gelanceerd.

SROI dashboard gemeenten

In dit dashboard kunnen gemeenten zichzelf vergelijken met een peer group. Dat zijn de gemeenten met vergelijkbare sociaaleconomische variabelen, waarvan bekend is dat ze effect hebben op sport- en beweeggedrag (zoals besteedbaar inkomen en/of aandeel hoogopgeleiden). Middels verdiepende analyses en een groepsdiscussie met die peer group krijgen gemeenten een verbeterd inzicht in hun eigen situatie en verken je hoe je het sport- en beweegbeleid kunt optimaliseren. Ervaringen uit Almere en Ede spreken voor zich. Spiegelen, even weg uit de waan van dag, de tijd nemen om na te denken over veranderingen en te leren van elkaars ervaringen wordt als zeer waardevol gezien. En laat Amersfoort nu 1 van de eerste gemeenten zijn geweest die hebben meegewerkt aan het SROI onderzoek.

Karin van der Maat is Specialist sociaal-maatschappelijke waarde sport en bewegen bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Bron: ANP Expert Support