Onder voorwaarden blijft het CIZ huisbezoeken afleggen

0
685

Het CIZ blijft ook tijdens de strengere lockdown huisbezoeken afleggen. Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen.

De tweede golf en de daarbij horende maatregelen duren langer dan we in dit voorjaar hebben meegemaakt. Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en onze maatschappelijke rol te blijven vervullen. Naast de duur van de maatregelen zien we ook dat we tijdens deze tweede golf vaker welkom zijn in zorginstellingen. Zij zijn niet volledig gesloten zoals dat in het voorjaar wel het geval was.

Verantwoordelijkheid

Het CIZ heeft echter ook de taak haar medewerkers te beschermen. Daarom hanteren wij de volgende maatregelen:

  • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn;
  • Onze medewerker beschikt over beschermingsmiddelen en gebruikt deze naar eigen inzicht;
  • Onze medewerker belt maximaal 1 dag van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen of klachten die kunnen wijzen op een besmetting binnen het huishouden als het gaat om een bezoek bij de cliënt thuis;
  • Bij een bezoek aan de instelling informeert onze medewerker daarnaast of bezoek aan de instelling mogelijk is en zo ja, onder welke omstandigheden. Die zijn leidend voor het wel of niet afleggen van een huisbezoek;
  • Onze medewerker kan de aanwezige personen bij het huisbezoek verzoeken ook een mondmasker te dragen;
  • Als onze medewerker beoordeelt dat aan diverse maatregelen niet voldaan kan worden, staat het hem of haar vrij het huisbezoek af te breken.

Wij vragen aan u als zorgaanbieder ons hierbij te helpen en helder te communiceren of uw instelling bezoek door een CIZ-onderzoeker toestaat. Ook is uw instelling transparant ten aanzien van actuele informatie over COVID-besmettingen. We verwachten dat we in gezamenlijkheid hier goede afspraken over kunnen maken in het belang van de cliënt. Vanzelfsprekend mag u van onze medewerker verwachten dat hij of zij ook transparant is over klachten en werkwijze.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het team in uw gemeente: https://www.ciz.nl/zorgprofessional/contactpersonen-ciz

Huisbezoek na coronabesmetting

Als een cliënt in een verpleeghuis of thuis corona heeft, gaat deze persoon in isolatie. Het CIZ komt dan niet op huisbezoek. De aanvraag zal tijdelijk opgeschort worden. De cliënt mag uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft én het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

Meestal wordt een termijn van 24 uur en 7 dagen gehanteerd. Echter, in deze situatie van kwetsbare mensen komt het vaak voor dat er sprake is van een verminderde weerstand. Het kan dan langer duren voordat het lichaam het virus heeft opgeruimd. Ook kunnen de klachten soms minder duidelijk aanwezig zijn of is het niet duidelijk wanneer de eerste klachten zich openbaarden. Daarom hanteren wij een termijn van 24 uur klachtenvrij en minimaal 14 dagen na de eerste ziekteverschijnselen, voordat wij op huisbezoek kunnen komen. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Voor CIZ medewerkers geldt de richtlijn 24 uur klachtenvrij en minimaal 7 dagen na de eerste klachten. Tenzij het om een medewerker gaat die zelf een verminderde weerstand heeft. Dan houden zij de 14 dagen aan.

Bron: CIZ

Vorig artikelEU-inreisverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk (VK)
Volgend artikelHoorspecialist biedt oplossing tegen verlies hoortoestel door mondkapjes
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.