Huib Cense nieuw bestuurslid DICA

Huib Cense is per 1 januari 2021 aangesteld als nieuw bestuurslid van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Dat maakt DICA, een onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling en uitvoering van 22 kwaliteitsregistraties faciliteert, bekend. Cense brengt vele jaren bestuurlijke ervaring op het gebied van kwaliteitsbeleid in de zorg met zich mee. Tot 2020 was Cense vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en voorzitter van de Raad Kwaliteit.

Gedreven

“Wij zijn ontzettend verheugd met de komst van Huib Cense”, zegt Eric Hans Eddes, directeur DICA. “Niet alleen beschikt hij over een indrukwekkende hoeveelheid ervaring, hij weet als geen ander hoe belangrijk het meten van kwaliteit van zorg is om tot concrete verbeteringen te komen. Cense is zeer gedreven en zijn ambities passen als geen ander bij de ambities en missie van DICA. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Beste zorg

Cense heeft diverse bestuurlijke rollen in de zorg vervuld. In zijn rol als voorzitter bij de Raad Kwaliteit van de FMS heeft hij zich actief ingezet om het nut en de noodzaak van kwaliteitsregistraties te agenderen. “De medisch specialistisch zorg heeft als doel gesteld om in 2025 tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld te behoren”, zegt Cense. “De beschikbaarheid en toegankelijkheid van betrouwbare data uit kwaliteitsregistraties zijn hiervoor essentieel. Vanuit mijn nieuwe rol wil ik meewerken aan de verdere integratie van de DICA-kwaliteitsregistraties in de dagelijkse praktijk zodat zorgverleners onderling en samen met patiënten het gesprek kunnen voeren over de beste zorg.”

Naast bestuurslid van DICA, is Cense namens de FMS afgevaardigde bij de UEMS Council, voorzitter Sitchting ondersteuningsfonds KNMG en opleider heelkunde in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.  Hij werkt als chirurg binnen het samenwerkingsverband Chirurgen NoordWest in het Rode Kruis Ziekenhuis  en in de Noordwest Ziekenhuisgroep (locaties Alkmaar en Den Helder).

Over DICA

Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. Stichting DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing, maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. DICA faciliteert 22 klinische kwaliteitsregistraties voor meerdere disciplines en verschillende ziekten. Ziekenhuizen krijgen hiermee inzicht in het succes en de kosten van behandelingen. In 2018 introduceerde DICA het Codman Dashboard, een nieuw en intuïtief benchmarkinstrument. Hiermee voorziet DICA ziekenhuizen en zorgverleners van spiegelinformatie over de kwaliteit van geleverde zorg. DICA is een non-profit organisatie en werkt samen met medisch specialisten, zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars. Voor meer informatie ga naar: www.dica.nl 

Bron: DICA