KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen bijdragen te beperken

Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede Kamer. “Nu het einde van de tijdelijke bevriezing van het eigen risico in zicht komt, wordt het tijd de volledige afschaffing of een rigoureuze structurele verlaging hiervan in gang te zetten”, aldus KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen mogelijk, waaronder het permanent maken van de tijdelijke maximering van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.

Duurzame aanpak nodig voor verminderen van stapeling van zorgkosten én meerkosten


De Tweede Kamercommissie VWS debatteert vandaag met minister Van Ark over onder andere de eigen bijdragen in de zorg. Ondanks de (soms tijdelijke) maatregelen die het kabinet de afgelopen jaren heeft genomen om dit probleem te verminderen, komen er nog altijd mensen in de problemen door een stapeling van eigen bijdragen. Zo moeten patiënten die de jaargrens bij zittend ziekenvervoer overschrijden twee keer een eigen bijdrage betalen en is er geen goede reden waarom er nog steeds een eigen bijdrage voor hoortoestellen wordt gevraagd. Daar komt bij dat mensen met een beperking of chronische ziekte, waaronder veel senioren, niet alleen worden geconfronteerd met de kosten van hun zorgverzekering, het verplichte eigen risico en eigen bijdragen voor de Wmo, Wlz en Zvw. Zij betalen daar bovenop ook rekeningen voor niet-verzekerde zorg, zoals hulpmiddelen, fysiotherapie, maaltijdvoorzieningen en medicijnen.

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB willen dat er een duurzame aanpak komt voor het verminderen van de stapeling van zorgkosten én meerkosten.

Marcel Sturkenboom: “Een structurele aanpak van de eigen betalingsproblematiek moet hoog op de agenda voor het nieuwe regeerakkoord, anders betalen kwetsbare senioren de komende jaren weer in toenemende mate de hoofdprijs”. Maatregelen die het kabinet kan nemen zijn onder meer het opheffen of substantieel verlagen van de drempel om fysiotherapie te krijgen uit de basisverzekering, en koppeling van de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer aan de indicatie waarvoor zittend ziekenvervoer is afgegeven in plaats van afrekening op jaarbasis te verrekenen.

Nodeloos ingewikkeld


Behalve dat de eigen betalingen zich opstapelen, zijn ze ook nodeloos ingewikkeld. Er bestaan allerlei verschillende regelingen en varianten waarin de betalingen verschillend zijn vormgegeven. Patiënten en hun naasten weten vaak niet waar ze terecht kunnen met vragen. Dit kan beter. Eigen bijdragenregelingen moeten eenvoudiger worden met een betere onderlinge samenhang.

Bron: KBO-PCOB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen