Advance Care Planning in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Promotie (VU), Hille Voss: Advance Care Planning in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Advance Care Planning (ACP) houdt in dat zorgverleners, cliënten en naasten met elkaar praten over de zorg en de medische behandelingen die mogelijk nodig zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt en zorgt voor minder onvoorziene situaties. Voss concludeert dat ACP nog weinig wordt toegepast in de palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen is zorg op maat, goed teamwerk en voldoende tijd nemen belangrijk. Ook is het essentieel dat zorgverleners nagaan hoe mensen met een verstandelijke beperking betrokken kunnen worden bij ACP.

ACP-programma

Voss ontwikkelde samen met artsen, zorgverleners, naasten en mensen met een verstandelijke beperking een ACP-programma voor zorgprofessionals om hun competenties voor ACP bij mensen met een verstandelijke beperking te vergroten. Competenties zijn bijvoorbeeld het tijdig signaleren van zorgbehoeften en communiceren en rapporteren over de wensen van de cliënt voor toekomstige zorg. Het ACP-programma is getest binnen zes zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Hieruit bleek dat de ACP-competenties van zorgverleners waren verbeterd. In de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zetten zij deze competenties vaker en beter in.

Bron:Amsterdam UMC