Colchicine vermindert het risico op COVID-19-gerelateerde complicaties

Positieve resultaten van colcorona studie tonen aan dat colchicine de enige effectieve orale medicatie is voor de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten

Het Montreal Heart Institute (MHI) heeft vandaag bekend gemaakt dat de colcorona klinische studie klinisch overtuigende resultaten heeft opgeleverd over de werkzaamheid van Colchicine om COVID-19 te behandelen. De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat colchicine het risico op overlijden of ziekenhuisopnames bij patiënten met COVID-19 met 21% vermindert ten opzichte van behandeling met een placebo. Dit dat blijkt statistische significantie resultaten van de mondiale studie van 4488 patiënten. De analyse van de 4159 patiënten met een bewezen COVID-19 besmetting door een naso-faryngeale PCR-test heeft aangetoond dat het gebruik van colchicine een statistisch significante vermindering van het risico op overlijden of ziekenhuisopname t.o.v. placebo werd gerapporteerd. Bij deze patiënten met een bewezen diagnose van COVID-19 verminderde colchicine de ziekenhuisopnames met 25%, de behoefte aan mechanische ventilatie met 50% en sterfgevallen met 44%. Deze belangrijke wetenschappelijke ontdekking maakt colchicine ’s werelds eerste orale medicijn dat kan worden gebruikt voor de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

Wat is Colchicine?

Colchicine is een medicijn dat onder andere voorgeschreven wordt aan patiënten met jicht. Colchicine remt acute ontstekingen en kan voorkomen dat nieuwe ontstekingen ontstaan. Door remming van de ontsteking vermindert de pijn en neemt de zwelling af. Colchicine werkt vaak al binnen 1 dag. Het verlaagt het urinezuur in het bloed overigens niet.

Het gebruik

Colchicine is verkrijgbaar in tabletten van 0.5 mg. Uw behandelaar spreekt met u af hoeveel tabletten u gaat gebruiken. Meestal wordt niet meer dan 3 keer per dag 1 tablet voorgeschreven. U mag de tablet niet innemen met grapefruitsap omdat door remming van het CYP3A4 de systemische blootstelling van colchicine kan toenemen.

Bewaaradvies

De colchicine tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Wees voorzichtig bij gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die het bloedbeeld kunnen aantasten of een negatieve invloed hebben op de lever- en/of nierfunctie.

“Dit onderzoek toont de werkzaamheid van colchicine aan bij het voorkomen van de ‘cytokine storm’ en het verminderen van de complicaties door COVID-19,” zei Dr Jean-Claude Tardif, directeur van het MHI Research Center, hoogleraar geneeskunde aan de Université de Montréal en hoofdonderzoeker van het COLCORONA onderzoek. “We zijn verheugd om de eerste orale medicatie in de wereld te kunnen inzetten met een aanzienlijke impact op de volksgezondheid en het potentieel COVID-19 complicaties voor miljoenen patiënten te voorkomen.”

De behandeling van patiënten, die risico lopen op complicaties, met colchicine met een bevestidge COVID-19, vermindert hun risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van de ziekte, en vermindert het aantal ziekenhuisopnames. Het voorschrijven van colchicine aan patiënten zou kunnen helpen de druk op ziekenhuizen te verlichten en de zorgkosten te verlagen.

“Ons innovatieve onderzoeksprogramma bewijst ook dat het Montreal Heart Institute snelle wetenschappelijke doorbraken kan maken op een manier die economisch levensvatbaar is voor patiënten door bestaande geneesmiddelen te hergebruiken,” vervolgde Dr. Jean-Claude Tardif.

COLCORONA is een contactloze, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie die thuis plaatsvond. Het is uitgevoerd in Canada, de Verenigde Staten, Europa, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Het was ontworpen om te bepalen of colchicine het risico op ernstige complicaties in verband met COVID-19 kan verminderen. COLCORONA werd uitgevoerd onder ongeveer 4.500 COVID-19 patiënten die op het moment van inschrijving niet in het ziekenhuis waren opgenomen, met ten minste één risicofactor voor COVID-19 complicaties. Dit is ’s werelds grootste onderzoek van een oraal toegediend geneesmiddel bij niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

COLCORONA werd gecoördineerd door het Montreal Heart Institute’s Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC), en gefinancierd door de regering van Quebec, het National Heart, Lung, and Blood Institute van de U.S. National Institutes of Health (NIH), Montreal filantroop Sophie Desmarais, en de COVID-19 Therapeutics Accelerator, een initiatief gelanceerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome en Mastercard. CGI, Dacima en Pharmascience van Montreal waren ook medewerkers in het proces.

Colchicine reduces the risk of COVID-19-related complications

Positive results from COLCORONA trial show that colchicine is the only effective oral medication for treating non-hospitalized patients

The Montreal Heart Institute (MHI) announced today that the COLCORONA clinical trial has provided clinically persuasive results of colchicine’s efficacy to treat COVID-19. The study results have shown that colchicine has reduced by 21% the risk of death or hospitalizations in patients with COVID-19 compared to placebo. This result obtained for the global study population of 4488 patients approached statistical significance. The analysis of the 4159 patients in whom the diagnosis of COVID-19 was proven by a naso-pharyngeal PCR test has shown that the use of colchicine was associated with statistically significant reductions in the risk of death or hospitalization compared to placebo. In these patients with a proven diagnosis of COVID-19, colchicine reduced hospitalizations by 25%, the need for mechanical ventilation by 50%, and deaths by 44%. This major scientific discovery makes colchicine the world’s first oral drug that could be used to treat non-hospitalized patients with COVID-19.

“Our research shows the efficacy of colchicine treatment in preventing the ‘cytokine storm’ phenomenon and reducing the complications associated with COVID-19,” said Dr. Jean-Claude Tardif, Director of the MHI Research Center, Professor of Medicine at the Université de Montréal and Principal Investigator of the COLCORONA trial. “We are pleased to offer the first oral medication in the world whose use could have a significant impact on public health and potentially prevent COVID-19 complications for millions of patients.”

Treating patients at risk of complications with colchicine as soon as the diagnosis of COVID-19 is confirmed by PCR reduces their risk of developing a severe form of the disease and, consequently, reduces the number of hospitalizations. Prescribing colchicine to patients could help alleviate the problems of hospital congestion and reduce healthcare costs here and around the world.

“Our innovative research program also proves that the Montreal Heart Institute can make rapid scientific breakthroughs in a way that is economically viable for patients by repurposing existing drugs,” continued Dr. Jean-Claude Tardif.

COLCORONA is a contact-less, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial that took place at home. It has been conducted in Canada, the United States, Europe, South America and South Africa. It was designed to determine whether colchicine could reduce the risk of severe complications associated with COVID-19. COLCORONA was conducted among approximately 4,500 COVID-19 patients not hospitalized at the time of enrollment, with at least one risk factor for COVID-19 complications. This is the world’s largest study testing an orally administered drug in non-hospitalized patients with COVID-19.

COLCORONA was coordinated by the Montreal Heart Institute’s Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC), and funded by the Government of Quebec, the National Heart, Lung, and Blood Institute of the U.S. National Institutes of Health (NIH), Montreal philanthropist Sophie Desmarais, and the COVID-19 Therapeutics Accelerator, an initiative launched by the Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome and Mastercard. CGI, Dacima and Pharmascience of Montreal were also collaborators in the trial.

The Montreal Heart Institute and its global partners would like to warmly thank the participants and researchers for their collaboration in the COLCORONA clinical trial.

For more information, visit colcorona.net.

About the Montreal Heart Institute 


Founded in 1954, the Montreal Heart Institute constantly aims for the highest standards of excellence in the cardiovascular field through its leadership in clinical and basic research, ultra-specialized care, professional training, and prevention. It houses the largest research center in Canada, the largest cardiovascular prevention center in the country, and the largest cardiovascular genetics center in Canada. The Institute is affiliated with the Université de Montréal and has more than 2,000 employees, including 245 doctors and more than 85 researchers. icm-mhi.org

About the Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC) 


The Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC) is a leading academic clinical research organization and an integral part of the Montreal Heart Institute (MHI). The MHICC possesses an established network of collaborators in over 4,500 clinical sites in more than 35 countries. It has specific expertise in precision medicine, low-cost high-quality clinical trials, and drug repurposing. mhicc.org

About Pharmascience


Founded in 1983, Pharmascience Inc. is the largest pharmaceutical employer in Quebec. With its head office located in Montreal and its 1,500 employees, Pharmascience Inc. is a private pharmaceutical company with deep roots in Canada, and whose global reach spans across more than 60 countries. Ranked 47th among the top 100 Canadian investors in Research and Development (R&D), thanks to $49,5 million investment in 2018, Pharmascience Inc. is one of the largest manufacturer of generic drugs in the country. pharmascience.com

About CGI


Founded in 1976, CGI is one of the world’s largest information technology (IT) and management consulting firms. From hundreds of locations around the world, CGI offers a complete portfolio of services and solutions: strategic IT and management consulting services, systems integration services, intellectual property solutions as well as IT and business process management services in delegated mode. cgi.com/canada

About Dacima


Founded in 2006, Dacima Software Inc. is a leading innovator in Electronic Data Capture (EDC) software for clinical research. Dacima’s EDC software, Dacima Clinical Suite, is a fully feature EDC software application with integrated modules for patient randomization (IWRS), supply management, ePRO, eDiary, medical coding and eConsent. Dacima’s flexible and highly configurable EDC platforms allow for the design of all types of study designs including clinical trials, patient registries, observational studies and web surveys through an intuitive user-friendly web interface. dacimasoftware.com

About the COVID-19 Therapeutics Accelerator


The Therapeutics Accelerator is an initiative launched by the Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, and Mastercard with support from public and philanthropic donors to speed up the response to the COVID-19 pandemic by identifying, assessing, developing, and scaling up treatments. Its partners are committed to equitable access, including making products available and affordable in low-resource settings. https://www.therapeuticsaccelerator.org/

Bron: Montreal Heart Institute

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen