Philadelphia Zorg doet mee aan experiment Vernieuwend Verantwoorden NZa

0
1358
Philadelphia Zorg gaat de zorg ‘regelarm’ verantwoorden

Philadelphia Zorg gaat op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, de zorg verantwoorden aan de zorgkantoren. De Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft de landelijk werkende zorgorganisatie namelijk toestemming gegeven om mee te doen met het experiment Vernieuwend Verantwoorden. Met deze afspraken is Philadelphia minder tijd kwijt aan de verantwoording van de zorg en verminderen de administratieve lasten.

In januari vorig jaar werd hiervoor al een convenant afgesloten met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de NZa.

Vastleggen wat ertoe doet, in plaats van wat moet


Philadelphia gaat onder de noemer ‘Regelarm Verantwoorden’ de feitelijke levering van zorg verantwoorden op basis van kwaliteit en de ervaringen en wensen van de mensen die zij ondersteunen. Daarnaast neemt de zorgorganisatie de ervaringen van professionals mee en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Op basis van deze resultaten wordt de feitelijke levering van zorg verantwoord. Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat de gegevens inhoudelijk bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de mensen die de zorg ontvangen. Philadelphia bekijkt bijvoorbeeld de mogelijkheden om het cliëntdossier te vernieuwen zodat er sprake is van een geïntegreerd geheel aan gegevens.
Ook gaat de zorgorganisatie experimenteren met de mogelijkheden om te steunen op elkaars controles. Hoe kunnen de controles van Philadelphia, de accountant en het Zorgkantoor elkaar aanvullen en hoe worden mogelijke dubbelingen voorkomen?

Meer tijd en aandacht voor daadwerkelijke zorg


De andere manier van verantwoorden heeft direct effect op de beschikbare tijd en aandacht voor de daadwerkelijke zorgtaken. Hiermee zet de zorgorganisatie verdere stappen in het regelarm werken zodat de ruim zevenduizend medewerkers zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de mensen die zij ondersteunen. De NZa maakt dit mede mee mogelijk door het experiment Vernieuwend Verantwoorden.

Nieuw format cliëntdossier eerste concrete stap


Een van de eerste stappen is het opstellen van een nieuw format voor het cliëntdossier. Dit format wordt opgesteld door diverse professionals binnen Philadelphia. In het nieuwe cliëntdossier is het perspectief van de cliënt leidend. De kernvragen die worden gesteld zijn:

  • Wat moet er worden vastgelegd om goede zorg voor de cliënt te garanderen én goede informatie richting de naasten?
  • Welke gegevens zijn nodig voor een goede samenwerking tussen collega’s en organisaties?

Het nieuwe cliëntdossier vormt een van de onderleggers voor de feitelijke controle. Voor de cliënt levert dit als belangrijk voordeel op dat er een begrijpelijker dossier ligt en voor de begeleiders meer tijd voor de zorgtaken; zij krijgen minder administratie en werken in een overzichtelijker dossier.

Stapsgewijze invoering


Philadelphia start bij zes locaties met het nieuwe format cliëntdossier, verdeeld over de verschillende zorgkantoorregio’s. De kwaliteit wordt gemeten op basis van de pijlers: ervaren cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en kwaliteit van de bedrijfsvoering. Door monitoring en evaluatie legt de zorgorganisatie de bevindingen en leerpunten vast, waarna bij positieve ervaringen het aantal locaties geleidelijk zal worden uitgebreid. Het andere deel van Regelarm Verantwoorden, het steunen op elkaars controles, wordt ingezet op alle locaties van Philadelphia in het werkgebied van de drie zorgkantoren.

Het uiteindelijke doel van het experiment is om te komen tot andere manieren van verantwoorden, namelijk op basis van (ervaren) kwaliteit, die bijdragen aan het leren en verbeteren in de zorg. Dit kan leiden tot betere zorg en versimpelen van de processen binnen de zorgorganisatie en de zorgkantoren en de regelgeving van de NZa. Het experiment loopt tot en met 2023.

Bron: Philadelphia Zorg

Vorig artikelIndividueel beweegadvies maakt bewegen als medicijn mogelijk
Volgend artikelDarmflora beïnvloedt de afweer van slijmvliezen bij hiv
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.