Aantal transacties door Private Equity in zorg stijgt onverminderd door

0
745
Stethoscope and money

Het aantal transacties door Private Equity in de zorg- en life sciences sector is in 2020 wederom gestegen ten opzichte van 2019. Het totaal aantal transacties in de zorg is licht gedaald, van 106 in 2019 naar 96 in 2020. Het aantal buitenlandse kopers is afgenomen, maar is procentueel gelijk gebleven met 36 procent van het totaal. De totale waarde van fusie-& overnametransacties in de zorg en life sciences sector bedraagt naar schatting € 2,2 miljard in 2020.   Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte, dat sinds 2008 jaarlijks de fusies en overnames in de Nederlandse zorg- en life sciences sector onderzoekt.  

Beperkt aantal herstructureringstransacties in zorg door steunpakketten

Dagmar Enklaar, Partner M&A Healthcare bij Deloitte: “We zien dat het totaal aantal transacties in de zorg licht is gedaald. Dit lijkt COVID-19-gerelateerd en van tijdelijke aard te zijn. Overnameprocessen zijn vertraagd en door de aanwezigheid van steunpakketten hebben er beperkt herstructureringstransacties plaatsgevonden. Daardoor is de impact van COVID-19 op het aantal transacties relatief beperkt.”  

Meeste overnames in Life Sciences sector

De life sciences sector was goed voor 23 transacties en daarmee het segment met het hoogste aantal transacties. Binnen deze sector vonden de meeste transacties plaats binnen de biotechbedrijven (17 van de 23) en is daarmee tevens de grootste stijger met 5 transacties meer dan in 2019.   In een groot aantal subsectoren daalde het aantal transacties licht ten opzichte van vorig jaar. Toelevering: 18 vs. 24 in 2019 VVT: 15 vs. 18 in 2019 GGZ en overige zorgaanbieders: 16 vs. 18 in 2019  

Verwachting 2021

Voor 2021 verwacht Deloitte dat het aantal transacties weer verder zal stijgen. Enklaar vervolgt: “Door COVID-19 heeft de digitalisering in de zorg een flinke impuls gekregen die tot een blijvende verandering in de markt heeft geleid. Partijen in de digitale zorgverlening zullen naar verwachting investeringen krijgen om verder op te schalen.”   Ook wordt een inhaaleffect verwacht doordat een aantal fusie- en overnametrajecten enigszins vertraagd zijn door COVID-19. Er zullen ook herstructureringstransacties uit financiële noodzaak volgen als gevolg van COVID-19.   Buitenlandse kopers zullen verantwoordelijk blijven voor ca. 35 procent van het totale transactievolume. Het aantal transacties door buitenlandse kopers zal in de life sciences sector hoger blijven liggen in vergelijking met de zorgsector doordat deze markt internationaal is georiënteerd.   Deloitte verwacht dat het aantal transacties door Private Equity  ook komend jaar verder groeit. Investeerders hebben onverminderd veel fondsen beschikbaar. Er is een groeiend aantal investeerders wat zich richt op de zorg en de life sciences sector vanwege het sterke marktfundament en vanuit diversificatieoogpunt.  

  Rotterdam, 10 februari 2021 –
  Noot voor de redactie / niet voor publicatie:   Neem voor meer informatie contact op met: Inger Hund PR Manager +31 (0)6 50 15 15 89 ihund@deloitte.nl   Meer recente persberichten, opinieartikelen, blogs en achtergrondartikelen van Deloitte vindt u in de Newsroom
of volg ons op Twitter: @DeloitteNL.