Kamerlid D66 kritisch over beleid NVWA inzake exotische muggen

Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) heeft aan minister Carola Schouten van LNV kritische vragen gesteld over het beleid inzake de tijgermug. Hij constateert een gebrek aan openheid bij de Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit (NVWA) rond de locaties waar tijgermuggen zijn aangetroffen. Ook vraagt hij of er ooit door de NVWA handhavend is opgetreden tegen bedrijven waar tijgermuggen zijn gevonden en zo ja, welke bedrijven dat betrof. Daarnaast wil het Kamerlid van de minister weten hoe het staat met de verspreiding van de Aziatische bosmug in Flevoland. Bovendien zou hij graag het rapport ontvangen dat het RIVM onlangs aan de minister heeft gestuurd over het Westnijlvirus.

De tijgermug is een uit Azië afkomstige mug die meer dan 20 virusziekten en parasieten kan verspreiden, zoals dengue, zika, chikungunya en hartworm. De mug wordt sinds 2005 in Nederland aangetroffen. Bekende invoerroutes zijn de import van gebruikte banden en die van Lucky bamboo, een sierplantje uit China. De Groot stelt zijn vragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen en een artikel in MedicalFacts. Minister Schouten van LNV is verantwoordelijk voor de NVWA.

Anderhalf jaar geleden heeft de Raad van State vastgesteld dat er op basis van de Wet openbaarheid van bestuur geen enkele reden is om de namen geheim te houden van de bedrijven waar tijgermuggen gevonden zijn. Waarom vermeldt de NVWA die namen dan nog steeds niet op de website met vangstgegevens, zo vraagt De Groot.

Ook vraagt hij de minister: “Vindt u het terecht dat een handhavingsverzoek wordt afgewezen op grond van het feit dat daarin de namen van de betreffende bedrijven ontbreken, terwijl die bedrijfsnamen in strijd met genoemde uitspraak van de Raad van State geheim worden gehouden?”

De Groot wil ook graag weten of de NVWA handhavend heeft opgetreden tegen bedrijven waar exotische muggen worden gevonden, en waarvan aannemelijk is dat ze voorschriften overtreden. “Zo ja, hoe vaak is dat sinds 2005 gebeurd, welke bedrijven betrof het (naam en adres) en wat hield die handhaving in?”.

Uit antwoorden op eerdere vragen bleek dat de NVWA de vangsten van sommige soorten riskante exotische muggen niet eens op de website vermeldt. De Groot vraagt wat daar de reden van is, en wil graag van de minister weten welke soorten er sinds 2005 zijn aangetroffen, met vermelding van  vangstdata, locaties en aantallen. Ook vraagt hij hoe het momenteel staat met de verspreiding van de Aziatische bosmug in Flevoland. Deze mug kan mogelijk ziekten zoals zika overbrengen, maar wordt daar al drie jaar niet meer door de NVWA bestreden.

Uit antwoorden op eerdere vragen bleek dat het RIVM begin dit jaar aan de minister een rapport zou uitbrengen over het Westnijlvirus, een virus dat vooral door inheemse muggen wordt verspreid. De Groot verzoekt de minister om dit rapport met de Kamer te delen.

Wilfred Reinhold van stichting platform Stop invasieve exoten is blij met de vragen. “Het kabinet heeft na de toeslagenaffaire meer transparantie beloofd. Ik ben benieuwd.”

Bronnen:

Wilfred Reinhold

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen