Gezocht: Volwassen mensen met Downsyndroom die nog niet gevaccineerd zijn voor COVID-19 antistoffenonderzoek

0
888

Volwassenen met Down Syndroom hebben een verhoogd risico op besmetting met COVID-19. Na de besmetting is ook de kans op complicaties en zelfs op overlijden groter dan bij mensen zonder Down Syndroom. Nederlandse onderzoekers en de Stichting Down Syndroom doen onderzoek naar de afweerreactie op het COVID-19 vaccin in deze populatie. Dit zal gedaan worden door de aanmaak van antistoffen tegen SARS-CoV-2 te meten. Daarnaast wordt gekeken naar de afweercellen die verantwoordelijk zijn voor het in gang zetten van deze afweerreactie. Met deze informatie wordt beoordeeld of het standaard vaccinatieschema voldoende is om COVID-19 te voorkomen bij mensen met het Down Syndroom of dat er, bijvoorbeeld, een extra vaccinatie nodig is.

Vanuit VWS en het RIVM is het Elkerliek gevraagd mee te werken aan onderzoek naar de werkzaamheid van COVID-19 vaccins bij 18+ers met Downsyndroom. Het is niet duidelijk of zij wel een goede immuun-response hebben op vaccinaties. Er is onvoldoende data beschikbaar waaruit duidelijk is of twee vaccinaties voldoende zijn om genoeg afweer op te bouwen tegen het coronavirus. Veel mensen met downsyndroom zijn al gevaccineerd.

Men is dus naarstig op zoek naar mensen met Downsyndroom die nog niet gevaccineerd zijn en heel belangrijk, die het niet erg vinden om geprikt te worden. Omdat er ook bloedonderzoek nodig is om een aantal titerbepalingen te doen.

Wat is de bedoeling:


Er is onderzoek naar antistoffen nodig. Dat is een zogenaamde titerbepaling. Dit gebeurt middels bloedonderzoek dat voor en na de eerste en de tweede vaccinatie moet worden gedaan! Hieruit kan dan geconcludeerd worden of iemand voldoende beschermd is. De laatste controle vindt plaats een jaar na de laatste vaccinatie.

Controle-groep


Wanneer iemand een broer of zus heeft die ook mee kan/wil doen dan is dat zeer welkom. Ook op deze manier kunnen anti-stoffen worden vergeleken. Het bloedonderzoek voor de titerbepalingen wordt gewoon bij je thuis gedaan.

Ken je iemand die kan en wil meedoen?

Neem contact op met Tonnie Coppus, per mail acoppus@elkerliek.nl/ tonniecoppus@planet.nl of per telefoon (06-51753833)

Tonnie Coppus (tip via ClientondersteuningPLUS)