Grote gezondheidswinst door structurele afstemming in de verloskundige keten

Het invoeren van een methodiek voor laagdrempelig overleg in de verloskundige keten in Limburg levert grote gezondheidswinst op voor moeder en kind. Op vrijdag 5 maart 2021 promoveerde Stephanie Lemmens op onderzoek naar de gehanteerde methode om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. Zij toont in het onderzoek de doelmatigheid en doeltreffendheid aan van de zogenoemde ACCORD-methode.

Integrale zorgpaden

Om praktijkvariatie tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamcentra te verminderen, zijn in het Verloskundig Consortium Limburg afgelopen acht jaar integrale zorgpaden ontwikkeld. De basis van het verstevigen van de samenwerking ligt in het structureel hanteren van de zogenoemde ACCORD-methodiek (Agreement Conform Current Operational Rules and Directives).

Gezondheid van moeder en kind

De kern van die methode is dat gezamenlijk, met moeder en kind centraal, systematisch geïnventariseerd wordt wat de zorgbehoefte is, welke zorg passend is en op welke niveau die zorg geleverd moet worden. De brede consensus over de richtlijnen en toepassing daarvan levert uniformiteit op en meer zekerheid over de kwaliteit van begeleiding en behandeling van de zwangere en bevordert de gezondheid van moeder en kind, onafhankelijk van waar men behandeld wordt.

Bron: Maastricht UMC+