Campagne senioren en veiligheid

In september heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne senioren en veiligheid plaatsgevonden. Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ werd gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

De maand april is uitgeroepen tot de maand van senioren & veiligheid en dan ook de campagne te herhalen.

Agenda

  • Op 1 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de verschillende ouderenbonden, de politie en het CCV om gezamenlijk te werken aan het verhogen van de weerbaarheid van senioren tegen de verschillende vormen van criminaliteit.
  • Op 8 april is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers/consultants van de ouderenbonden. Hiervoor is een brochure ontwikkeld die de vrijwilliger/consultants handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie kan voorzien.
  • Op 15 april is er een webinar waarin er kort teruggekeken wordt naar de verschillende vormen van criminaliteit die in september tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Momenteel wordt de laatste hand aan een informatiefilmpje met Kees Hulst wederom in de hoofdrol.
  • En tot slot is op 22 april een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tip voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.

Net als in september zal Catharina Keyl wederom de presentatie op zich nemen en kunnen de kijkers thuis vragen stellen.

Babbeltiplijn

Naast digitale informatie op de website wordt in de maand april door de ouderenbond KBO-PCOB samen met de NOOM ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is op alle 5 woensdagen in april te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670.

Toolbox

Uiterlijk maandag 29 maart zullen wij een toolbox beschikbaar stellen met:

  • Het vijfde voorlichtingsfilmpje in de serie van Kees Hulst over het fenomeen spoofing;
  • Een poster met de vijf fenomenen;
  • Afbeeldingen (foto’s) die zijn gemaakt van de campagnefilmpjes;
  • Het persbericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de campagne;
  • Een flyer die dicht bij de computer, tablet of telefoon kan liggen die kort en bondig het handelingsperspectief aangeeft voor veelvoorkomende online criminaliteit.

Alle communicatiemiddelen zullen in verschillende formaten worden verspreid

Recente artikelen