Twee jaar Waardigheid en trots op locatie: groeiende professionalisering verpleeghuiszorg

We zien dat mensen die werken in het verpleeghuis zich toenemend bewust zijn van goede kwaliteit van zorg. De veranderbereidheid van betrokkenen is groot en de omslag naar een lerende sector wordt gemaakt. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Waardigheid en trots op locatie (WOL), onderdeel van de vijfde voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis die 11 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kwaliteitsprogramma ‘Waardigheid en Trots op locatie’ faciliteert de verpleeghuissector ruim twee jaar op allerlei manieren in hun proces van leren en verbeteren. Enerzijds door gerichte ondersteuning van verpleeghuislocaties via de WOL-methode. Anderzijds door kennis en goede voorbeelden te verspreiden via o.a. (online) workshops, congressen en website. Daarnaast is in 2020 n.a.v. de coronapandemie gestart met gerichte ondersteuning bij urgente corona-gerelateerde vraagstukken.

418 deelnemende verpleeghuislocaties

Tot op heden doen 418 locaties mee aan het WOL-programma. Locaties krijgen hiermee inzicht in welke mate ze voldoen aan het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deelnemers zijn positief over de methode van zelfevaluatie en het kwaliteitsgesprek. Dat zorgt voor bewustzijn van de kwaliteit van zorg en onderkenning op welke punten de zorg beter kan. Waarbij ze vervolgens, met of zonder ondersteuning van WOL-coaches, aan de slag gaan met verbeterpunten. Uit de zelfevaluaties blijkt dat er vooral ruimte voor verbetering is op de kwaliteitskaderthema’s personeel, leren & verbeteren en leiderschap.

Reflecteren op eigen handelen

Programmadirecteur Anneke Augustinus: “We ondersteunen verpleeghuislocaties op hun weg van het verhogen van de kwaliteit van zorg voor bewoners. Maar de deelnemers doen het zelf. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijke succesfactor: alles begint met reflecteren op eigen handelen. Op alle niveaus in de organisatie. Dat zorgt voor bewustwording.” Verder valt het haar op dat naarmate WOL-deelnemers zich meer bewust worden van kwaliteit van zorg, ze kritischer kijken naar het voldoen aan het kwaliteitskader. Ze leggen de lat steeds hoger.

Grote veranderbereidheid

We zien een grote kennisbehoefte en veranderbereidheid bij hele sector, zowel deelnemende organisaties aan het WOL-programma als niet-deelnemers. Dat blijkt uit de grote belangstelling naar voor deelname aan workshops en online sessies (6.000 deelnemers). Bovendien maken steeds meer zorgverleners, beleidsmedewerkers en zorgmanagers gebruik van kennisproducten – en kanalen van Waardigheid en trots op locatie: 44% meer websitebezoeken; 29% meer volgers op sociale media; 28% meer abonnees op de nieuwsbrief.

Kennisontwikkeling corona

Vanaf het begin van de pandemie is er vanuit Waardigheid en trots gericht ingezet op het verzamelen, verspreiden van actuele informatie voor verpleeghuisorganisaties en het ontwikkelen van tools en verspreiden van goede voorbeelden rond corona. Zo zijn er in de eerste periode draaiboeken ontwikkeld voor het omgaan met corona in verpleeghuizen. En in juni is de CoronaWegwijzer gelanceerd. Deze tool ordent de veelheid aan informatie en kennis en helpt organisaties bij het organiseren van goede corona-zorg. Deze tool is inmiddels bijna 50 duizend keer gedownload.

Corona-ondersteuning bij 75 verpleeghuisorganisaties

Bij 75 verpleeghuisorganisaties is vanuit het programma WOL gestart met gerichte ondersteuning bij urgente corona-gerelateerde vraagstukken. Deskundige coaches ondersteunen bij vragen van de locatie. Voorbeelden zijn: ondersteunen van het crisisteam, helpen voorbereid te zijn op een nieuwe uitbraak, vraagstukken rond communicatie en bezoek, crisisteam organisatie, cohortverpleging, communicatie, testen en welzijn van bewoners. Organisaties zijn positief en zeer tevreden over deze ondersteuning.

Bereik WOL: een derde alle verpleeghuisbewoners

In totaal bereikt het programma WOL, samen met zorgaanbieders die deelnamen aan de voorloper van Waardigheid en trots op locatie, 671 verpleeghuislocaties. Hiermee wordt circa 1/3 van alle verpleeghuisbewoners bereikt. Het programma Waardigheid en trots op locatie wordt uitgevoerd door Vilans, kennisorganisatie in de langdurende zorg.

Bron: Stichting Vilans

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.