ZN: behoud generalistische zorg in Wlz en Zvw

Zorgkantoren en zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) er op kunnen rekenen dat ze goede zorg ontvangen. Daarom pleit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor het handhaven van de huidige positionering van de zorg door huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten binnen zowel de Wlz als de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet medisch generalistische zorg (MGZ). ZN wil met alle betrokken partijen de ervaren knelpunten oplossen binnen het huidige stelsel.

De komende maanden onderzoekt het ministerie van VWS het overhevelen van medisch generalistische zorg van de Wlz en Zvw naar de Zvw óf Wlz. ZN vindt zo’n verschuiving binnen het stelsel onwenselijk. ZN erkent dat er sprake is van schaarste voor deze zorg, maar door de aanspraak op deze zorg in een ander domein onder te brengen wordt dat probleem niet opgelost.

Verbetering samenwerking


ZN ziet veel meer in verbetering van de samenwerking. Goede samenwerkingsafspraken in de regio om de verantwoordelijkheden van de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten te verhelderen zijn essentieel. ZN roept dan ook zorgaanbieders op om met elkaar in gesprek te gaan om de samenwerking te verbeteren.

Het convenant voor de gehandicaptenzorg toont het belang van goede samenwerking aan en verdient navolging voor andere sectoren. Op basis van een dergelijk convenant kunnen regionale samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Naast samenwerkingsafspraken kunnen aanpassingen in de bekostiging en de organisatie van 24/7 uur beschikbaarheid bijdragen aan goede zorg.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren praten en denken graag mee


Waar nodig en gewenst dragen zorgkantoren en zorgverzekeraars graag bij aan de gesprekken in de regio. Ook landelijk blijven zij graag meedenken over de beste oplossing zodat alle verzekerden toegang hebben tot goede zorg wanneer zij dit nodig hebben.

Bron: ZN

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen